Opplevelseskortet som forsvant

Opplevelseskortet

MANGFOLD: «Fargespill» er et tilbud til barn og unge i Bergen. Medlemmene er fra hele verden og holder forestillinger med utgangspunkt i barnas ulike kulturer. 

I 2012 lovte Volda kommune fattige barn et opplevelseskort. Kortet skulle gi barn og unge gratis tilgang til blant annet svømmehall, kino og skisenter. 

Opplevelseskortet ble lansert av Gunnar Andenes, den gang kultursjef i Volda kommune.  Ålesund kommune hadde allerede tilbudt et tilsvarende kort til barn og unge, og erfaringene var svært gode. Men i Volda, ble opplevelseskortet aldri mer enn en god idé.

OPPGITT: Gunnar Andenes skulle ønske opplevelseskortet fantes. 
Foto: Aina Helgheim

Kultursjefen sluttet, og ingen tok over ansvaret. Ifølge leder hos NAV Ørsta/Volda, ble arbeidet satt i gang, men aldri fullført. NAV sin oppgave skulle være å dele ut kortet til de som trengte det. Kommunen skulle inngå avtaler med ulike private og offentlige aktører, og sørge for at kortet fikk et innhold.

– Har ikke ressurser

Astrid Gjersdal ved frivillighetssentralen står i dag oppført som kontaktperson for opplevelseskortet i Volda. Hun sier at det ikke finnes midler til et slikt kort.

– Ideen er god, men kulturavdelinga i kommunen har ikke ressurser til å gjøre korte interessant for brukerne, sier hun.

Gunnar Andenes er oppgitt over at kortet aldri ble en realitet.

– Jeg tok bare noen telefoner til de ulike organisasjonene. De var interessert i å hjelpe. Tilbudet trenger ikke koste mer enn ti sure sild. Alt som trengs er en som gidder å organisere det hele. Her er det noen som ikke har gjort jobben sin, sier Andenes i dag.

Han jobber nå på Volda Læringssenter. Han synes det er merkelig at barnefattigdom er et tema politikerne ikke bryr seg mye om.

– 144 fattige barn er en utfordring for samfunnet. Dette kortet var ment for nettopp dem som aldri har råd til å gå på kino eller dra til Reset.

Bergen er best på barn

2500 barn i Bergen får utdelt et «aktivitetskort». Dersom et av barna kommer inn på kulturskolen, kan hun bare levere kortet. Da er plassen gratis.

Bergen kommune innførte tilbudet i fjor. Både flyktningbarn og fattige norske barn får kortet. Det gir gratis adgang 16 ulike aktiviteter. Det betyr at de slipper når betale når de skal på for eksempel på Akvariet i Bergen, Grieghallen eller fotballkamper på Brann Stadion. Barnet som eier kortet, kan ta med seg en venn eller et familiemedlem. Også de kommer inn gratis.

Informasjonsbrosjyren om tilbudet finnes både på norsk og arabisk. Både NAV i Bergen og flyktningkontoret deler ut kortet. Berit Fjugstad, fagrådgiver i NAV, sier de får gode tilbakemeldinger.

– Foreldrene sier at de er veldig fornøyde med ordningen, sier hun.

GRATIS: Barn i fattige familier i Bergen slipper å betale for disse 16 tilbudene fordi de har fått «Aktivitetskortet».

Penger finnes – få søker

BUFDIR deler i år ut 193,4 millioner kroner til fritidstilbud til fattige barn. Ingen lag og foreninger fra Ørsta og Volda har søkt om tilskudd.

Nytt i år, er at en kan søke om penger til å dekke medlemskontingenter for fattige barn. Det betyr at idrettslag kan få penger til å finansiere gratisplasser. FAU kan få penger for å gjøre skoleturer tilgjengelige for alle.  Kulturskoler kan få tilskudd til å dekke utgiftene for familier som ikke har råd.

I Ørsta og Volda har ingen lag og foreninger søkt om penger for å hjelpe de fattige barna.

Ørsta og Volda kommune står som søkere på tre prosjekter: ferietilbudet «Draumesommar», «Sommarprogrammet». Det tredje prosjektet er Voldas «MOSAIK», som er spesielt rettet mot innvandrerfamilier, flyktninger og enslige mindreårige asylsøkere.

Rebecca Bjerknes er kontaktperson for ordningen i Ørsta. Hun tror det kan bli flere søkere neste år.

– Vi har kanskje ikke vært flinke nok til å fortelle lag og foreninger om muligheten for å søke midler, men det er noe vi skal bli bedre på, forklarer hun.

 

Følg Nærnett på Facebook

Opplevelseskortet

  • Opplevelseskortet er et kort som gir barn og unge i vanskligstilte familier gratis adgang til kultur- og fritidsaktiviteter
  • Opplevelseskortet er organisert som en privat forening, med Ann-Kristin Bekkevoll som leder. 
  • Totalt 53 kommuner tilbyr opplevelseskortet.
  • I flere kommuner har kortet vært en suksess. 
  • Ble startet av Gunnar Andenes i Volda, men etter han sluttet som kultursjef har ingen videreført prosjektet.