Skrantesyken: Jegere viktige i kartleggingen

Ørsta en av utvalgte kommuner til skrantesyketesting

Foto: Egill J. Danielsen/Hjorteviltportalen

Ørsta er en av kommunene som har blitt utplukket til å teste hjort for skrantesyken.

Onsdag kveld var Erling Meisingset fra Norsk institutt for Bioøkonomi på Ivar Aasen-tunet  for å snakke om forsvarlig  hjortforvaltning og skrantesyken. Han tok opp felling av hjort og oppfordret jegere, gårdseiere og kommune ha en åpen dialog rundt saken. Under informeringen av skrantesyken var de som hadde møtt opp ivrige på spørsmål om sykdommen og testingen.

Erling Meisingset på Ivar Aasen-tunet onsdag kveld. Foto: Lea Sofie Westad

Smittsom skrantesyke i Nordfjella

Bakgrunnen for at det nå jobbes for en så omfattende testing kommer av at det i mars 2016 ble oppdaget smittsomt tilfelle av sykdommen i Nordfjella. Skrantesyken er en smittsom dyresykdom, som smittes via spytt, avføring og kontakt med områder der eventuelle smittebærere er. Man kan se om dyra er smitta om de er avmagra. 

Meisingset anbefaler jegere å ikke legge ut saltslikkesteiner til dyra og være bevisst på foring  da dette er risikoområder for smitte. I tillegg understreker han at jegeren har en viktig rolle i kartleggingen både når det gjelder merking og testing. På spørsmål om man kan spise kjøttet forklarer Meisingset at sykdommen lite sannsynlig smitter til mennesker, men at det kan være lurt å vente til svarresultatene av testene. 

Slik tester du

Testing foregår av hjerne, hjerte og kjeve. Jegere skal merke prøvene med merkelapper, med strekkoder som kobler dyr og jeger, og sendes til Veterinærinstituttet. De registreres på settogskutt.no.

Om det er umulig å ta med seg slakterestene fra dyret anbefales deg å graves det ned, før fugl eller rev tar det med seg, sier Meisingset

Se video hvordan man tar hjerneprøve under. Advarer om noe sterke bilder.