Ørsta på pallen i hjortejakt 

Jeger med hjort.

Stolt: Jeger Harald Kolseth er fornøyd med fangsten.   Foto: Hans Ivar Kolseth

I år er Ørsta kommune på tredjeplass i antall felte hjort på landsbasis.

Hjortejakten blir stadig større, målt etter felte dyr, Ørsta kommune er nummer tre i hjortefelling med 835 felte hjort i jaktåret 2016-17. Dette er en økning på 117 fra fjoråret. Men det slår fremdeles ikke rekorden fra 2009. Da ble det felt 941 hjort.

Leder for Viltnemda i Ørsta, Jan Roger Bjørkedal, forteller at fellingskvoten for i år var på 1075 hjort og at det er viktig at fellingsantallet ligger nært kvoten.

Fellingskvoten er basert på en hjortetelling som foregår hvert år i kommunene, i månedene april-mai. I fjor telte de 1500 hjort i Ørsta, mer enn det noen gang er telt i kommunene på Søre Sunnmøre.

Ønsker ikke å øke fellingskvoten

– Jeg tror ikke fellingsløyvene kommer til å øke, det er heller ikke et mål at fellingstallene skal det. Målet er å ha en stabil stamme. Den må ikke bli for høy, fordi det kan skape problemer med beiteskader og påkjørsler, forteller Liv Bente Viddal, seksjonsleder i kultur og næring i Ørsta kommune.

Bjørkedal forteller til Nærnett at det i Volda og Ørsta har vært omkring 60 utrykninger på påkjørt vilt og det finnes mørketall.

Når det er så mildt som nå, er det bare syke dyr som dør og bestanden vil vokse. Målingene for antall hjort er ennå ikke gjort for 2017, men det vil skje i løpet av april og mai.
– Vi må følge med på tellingene og være frampå for ikke å skyte for lite.

Han mener at grunnen til at det blir felt så mye hjort er fordi Ørsta er en stor landbrukskommune. I tillegg er det veldig fint terreng, fjell og bjørkelier. Jo mer dyrka mark, jo mer vilt er det – det går hånd i hånd.
 

 

 

Hjortejakt i fylket og på landsbasis:

I Møre og Romsdal ble det felt 10 300 dyr, dette er en økning fra forrige jaktår på 1200 hjort.

Tallene viser at det i løpet av jaktåret 2016/2017 ble  felt 37 000 hjort i landet. Dette er en økning på 4000 fra forrige jaktår.