Ørsta skisenter ønsker mer penger 

Ber om at det årlige tilskuddet fra kommunen blir økt til 500.000 for 2018. 

Skisenteret ber også om at Ørsta kommune gir en garanti for et samlet lån på tre millioner kroner. Dagens lån er på 2,9 millioner kroner, og skisenteret er per dags dato a jour med nedbetalingen. 

Søknadene kommer i sammenheng med planene om et aktivitetssenter. Dette skriver Møre-nytt. 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.