"På vippen" - Politikk for dummies 

På vippen

VALG: "På vippen" er et uttrykk ofte brukt i politikk, men hva betyr det? Foto: Oslo kommune/Sturlason

Nernett hjelper deg! 

Det er snart valg, og det er mange uttrykk som kanskje er nye for oss. Som uttrykket "På vippen". Kankje du har hørt det, men hva betyr det? 

Det betyr ikke at du ikke har bestemt deg for hva du skal stemme. 

Ikke èn vinner 

Johannes Berg er valgforsker ved institutt for samfunnsvitenskap i Oslo.

– I Storbritannia har de to store partier. Valget står mellom de to, og partiet som får størst oppsluttning danner regjering. Slik er det ikke i Norge. 

IDEELL POSISJON: Valgforsker Johannes Berg sier at å være på vippen er en ideell posisjon for et parti.
IDEELL POSISJON: Valgforsker Johannes Berg sier at å være på vippen er en ideell posisjon for et parti. FOTO: UiO

Han forteller at vi i Norge har flere partier, og etter dette valget kommer det kanskje enda flere partier inn på Stortinget.

–  Fordi det ikke er et parti som blir størst og vinner, er det vanskelig å si hvem som skal danne regjering. Da må partiene bli enige seg i mellom om hvem som skal i regjering, og det er her partiene på vippen er viktig. 

Avgjørende

Det partiet som er på vippen kan bestemme hvem som blir statsminister og hvem som får regjeringsmakten.  

Partiet på vippen kan for eksempel si: 
– Hvis vi skal støtte denne regjeringen må vi få gjennomføre vår politikk på dette området. 

–​ Å ligge på vippen er en ideel posisjon for et lite parti. Det er en mulighet for partiet å fremme sine saker og få de gjennomført. Det støreste partiet er derfor avhengig av partiet på vippen for å danne sin egen regjering. 

Bjørn Wahl

Bjørn Wahl

Les flere artikler fra Bjørn Wahl.

Journalistikkstudent ved Høgskulen i Volda 15/18.

Ingrid Simensen

Ingrid Simensen

Les flere artikler fra Ingrid Simensen.