Påkjørt hjort? Dette gjør du

Påkjørt hjort? Dette gjør du

Død hjort. Foto: Ildar Sagdejev

Hvert år blir det påkjørt hundrevis av hjortevilt i Norge. Her er oppskriften til å unngå påkjørsel og hva du skal gjøre hvis uhellet er ute. 

De fleste påkjørslene skjer i vinterhalvåret og hjortevilt trekker ned i dalførene der hvor de trafikkerte veiene ofte er anlagt. Det er svært viktig å følge fartsgrenser generelt og være ekstra påpasselig når man er i områder der fareskilt er satt opp. Høyere hastighet fører til større skader på personer og dyr. Hvis en kjører i 70 km/t fremfor 80 km/t, minsker risikoen for ulykker med 50%, viser tall fra Transportøkonomisk institutt.

Statistisk sett foregår de fleste påkjørslene i nærheten av vassdrag og skogholt. Størst risiko for påkjørsel er de tre timene før solnedgang og de første tre timene etter soloppgang.

Lovpålagt å stoppe

Dyrevelferdsloven § 4 sier at enhver som påtreffer et dyr som åpenbart er sykt, skadet eller hjelpeløst, skal så langt mulig hjelpe dyret. Om en ikke klarer å hjelpe dyret tilstrekkelig, skal en varsle politiet. Dersom det er åpenbart at dyret ikke kan leve eller bli friskt, kan den som påtreffer dyret, avlive dette med det samme. Dyr fra dyrehold eller storvilt skal ikke avlives med utgangspunkt i denne bestemmelsen, dersom det lar seg gjøre å få tak i eieren av dyret, veterinær eller politiet.    

Påkjørt hjort: hva gjør du?

Trinn 1: Sikre ulykkesstedet ved å ta på deg refleksvest, sette på nødblink og sette ut varseltrekant.

Trinn 2: Få oversikt over eventuelle personskader. Ring nødetaten og gi akutt førstehjelp dersom det er nødvendig.

Trinn 3: Ring 02800 for å melde om påkjørselen

Trinn 4: Merk stedet der du traff det påkjørte dyret, slik at det blir enklere å spore viltet.

Trinn 5: Hjelp det skadde dyret hvis mulig. Du kan avlive dyret dersom det er nødvendig, men gjelder det hjortevilt skal en først prøve å få tak i eier, veterinær eller politiet. Å avlive et hjortevilt krever en del kunnskap, ferdigheter og utstyr for å ikke påføre dyret større lidelser. Det er derfor sjeldent at privatpersoner bør gjøre dette selv.  

Kilde: Mattilsynet

Straffbart

Det er kommunen som «eier» hjorteviltet og står til ansvar for å avlive eller gjøre eventuelle ettersøk etter viltet. Dyrene skal registreres av kommunen i Hjorteviltregisteret enten dyret blir avlivet eller ikke. En skal også varsle politiet eller kommunen om man treffer på skadet eller syke hjortevilt.  

Det er ikke straffbart å kjøre på vilt, men det er straffbart å kjøre på et dyr og kjøre derfra, uten å melde fra om skaden, opplyser operasjonssentralen på Sunnmøre. 

Hvis du er ute etter mer informasjon kan du lese mer på viltogtrafikk.no.