Ulovlig byggeprosjekt på Furene stoppet

Pålegg om arbeidsstans

Entreprenørfirmaet K A Aurstad AS har siden 2016 jobbet med utfylling på en eiendom uten tillatelse. Volda kommune har nå stoppet arbeidet med umiddelbar virkning.

Volda kommune sendte i forrige uke ut et pålegg til K A Aurstad AS om å umiddelbart stanse utfyllingen av en eiendom ved kunstgressbanen til Mork IL på Langemyra ved Furene.

Tillatelsen, som ble utstedt i 2005, utløp i 2016. Til tross for dette har det vært klager på at arbeidet har fortsatt, og har økt i omfang og volum. Kommunen skriver derfor i sitt vedtak at arbeidet er ulovlig.

Truet med bøter

Kommunen skrev også at det kunne påløpe bøter dersom arbeidet ikke stoppet umiddelbart. 

Volda kommune har vært i møte med K A Aurstad AS og hatt en befaring for å se på arbeidet i området. 

– Det viste seg at arbeidet hadde et mye større omfang enn hva K A Aurstad AS hadde tillatelse til, sier Jørgen Vestgarden, utviklingssjef i Volda kommune. 

– Akkurat nå vurderes det om det er så stort omfang at det er kreves en reguleringsplan for området, eller om det blir en dispensasjonssak.

Vestgarden bekrefter at K A Aurstad AS har stoppet arbeidet inntil saken er ferdig behandlet.

Entreprenørfirmaet har nå søkt kommunen om å utvide tillatelsen, slik at det arbeidet som allerede er utført utenfor tillatelsen kan bli godkjent og fortsette.

Nærnett har vært i kontakt med K A Aurstad AS. De ønsket ikke å kommentere saken.