Leserinnlegg: «Vi vet hva dette betyr: stadig større mengder lavkvalitetsfisk»

Peter Ørebech i strupen på Per Sandberg om fisk og kvalitet

ATLANTISK TORSK: Hva man gjør med fisken rett etter fangst, har mye å si for pris og kvalitet ved salg. Ilustrasjon: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration

Ekspert på fiskerirett Peter Ørebech, slakter Per Sandbergs nye forslag. 

Bakgrunn: Fiskeriminister Per Sandberg foreslår endring av deltakerforskriftens bestemmelser om en øvre grense for kystfiskefartøys lasteromsvolum, fra 500 kubikkmeter til 700 kubikkmeter. Forslaget kan være med på skape en industri som leverer fisk med kvalitet like dårlig som fuglemøkk. Det mener fiskeriprofessor Peter Ørebech i dette leserinnlegget. 

I en periode der fiskekjøperne skriker etter kvalitetsfisk foreslår Frps fiskeriminister Per Sandberg å gjøre det mulig å føre enda større mengder fisk på en kjøl.

Vi vet hva dette betyr: stadig større mengder lavkvalitetsfisk, av og til på grensen til guano (fuglemøkk som brukes til gjødsel, red. anm.). 

Dette usedvanlig dårlige forslag kombinerer Sandberg så med en lemping på kvalitetsforskrift for fisk og fiskevarer slik at det ikke blir noen konkret tidsfrist for når bløgging og sløying skal skje etter at den kommer om bord, jamfør fjerning av hovedregelen om at fisk skal sløyes innen tolv timer etter fangst.

Denne er nå erstattet med formålsbaserte bestemmelser, slik at fisk skal sløyes «snarest mulig» etter utblødning, for at kvaliteten ikke forringes. Med opptil 70 tonn i halet og fem mann om bord skjønner en at bløgging ikke kan skje «i takt med opptak». Av dette følger at «snarest mulig etter utblødning» kan bety hva som helst.

Klart er det i et hvert fall at det betyr at håndteringen av fisken som glatt skjer ved fangst tatt med de mindre kystfartøy vanskelig kan oppfylles om bord i de nå foreslåtte, enda større kystfartøy. Dette vil resultere i mindre superiør vare og bety at anlegg som allerede nå mangler kvalitetsfisk, i fremtiden vil stå overfor enda større utfordringer.

Jeg undrer meg over hvordan det i sak etter sak er mulig for den blå-blå regjering å fremme så mange dårlig gjennomtenkte forslag.  

Peter Thomas Ørebech, professor ved Norges fiskerihøgskole

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.