Politiet åpner for våpenamnesti

Ulovlige våpen søkes

Du kan nå levere ditt ulovlige skytevåpen uten å risikere straff for ulovlig våpenbesittelse, opplyser politiet på sine nettsider

Tilbudet gjelder fra 1. mars til 31. mai, etter dette kan man risikere inntil 6 års fengsel for grove tilfeller av våpenbesittelse. Du kan levere våpenet hos din nærmeste politistasjon eller lensmannskontor.

Politiet har listet opp hvilke alternativer du har når du leverer våpenet ditt. Du kan enten søke om å beholde det, eller søke om å registrere det for å selge våpenet videre. Et tredje alternativ er å få politiet til å gjøre det ubrukelig slik at du kan beholde det, mens siste utvei er å levere det til destruksjon.

Det presiseres at du verken risikerer straff i form av fengsel eller inndradd våpenkort. Politiet anbefaler å la noen som har erfaring med våpen levere det for deg hvis du i tvil om hvordan du skal håndtere det.

Her følger politiets veiledning til hvordan man håndterer et våpen:
- Hold fingeren vekk fra avtrekkeren når du tar i våpenet.
- Pek med munningen i sikker retning.
- Sjekk at våpenet ikke er ladd.
- Legg våpenet i et futteral eller en bag/veske før du transporterer det til politiet.

Kontakt politiet på 02800 for mer informasjon.