Pollensesongen i gang tidligere i år

Pollenallergi

BJØRKEALLERGI: Odd-Sindre har startet medisineringen tidlig, men merker likevel at pollensesongen er i gang. Foto: Daniel Olsen

Omlag en million av Norges befolkning rammes av pollenallergi. Nå er sesongen i gang, og det tidligere enn i fjor.

 

Tidligere start

- På grunn av den milde vinteren har pollensesongen startet tidligere, sier Hallvard Ramfjord, seniorforsker innenfor pollenanalyse ved Norges Astma- og Allergiforbund. 

Vestlandet har vært først ute med hassel og or. Pollensesongen for hassel og or starter vanligvis i begynnelsen av mars, men i år startet den ca. to uker tidligere. Det positive med en tidligere start er at det gir en tidligere slutt. Ramfjord opplyser også at det ikke behøver å bli en ekstrem pollenspredning i år, men at man likevel bør være tidlig ute med medisinering.

– Sommeren i fjor var veldig tørr og varm. For at raklene på bjørken skal kunne produsere pollen er de avhengige av nedbør, og det hadde vi ikke så mye av i fjor.   

For at pollenallergikere skal være forberedt, anbefaler vi å starte medisineringen tidlig for at den skal virke optimalt når spredningen av pollen først er i gang, sier Ramfjord.

Student ved Høgskulen i Volda, Odd-Sindre Tonning forteller at han startet allerede med medisinering for en måned siden. Han har vært plaget med pollenallergi i mange år.

- Jeg startet for en måned siden, men merker allerede nå at øynene reagerer og at nesa renner. Jeg lærte på den harde måten at man må begynne tidlig fordi medisinene trenger en viss tid på seg før de begynner å virke.

Kryssallergi

Kryssallergi er heller ikke fremmed for pollenallergikere. Flere mat- og drikkevarer kan trigge allergireaksjoner som pollenallergikeren kan være foruten, hvis man har nok kunnskap om det. Ramfjord forteller at man bør gjøre seg kjent med hvilke kryssreaksjoner man kan ha.

– De som har bjørkeallergi vil ofte reagere eksempelvis på hasselnøtter. Det samme ser vi med gressallergi og kryssreaksjon mot latex. Gjør man seg kjent med disse kryssretningene, vil man være føre var og spare seg for allergiske plager, som eksempelvis elveblest, opplyser Ramfjord.

Tonning er ikke kjent med kryssallergi, men ønsker å sette seg dypere inn i det.

Jeg har ikke kjennskap til kryssallergi. Hvis det er noen reaksjoner man kan være foruten, så vil jeg sette meg dypere inn i det. Nå er jeg allergisk mot hasselnøtter i utgangspunktet, så det holder jeg meg unna uansett, flirer Tonning.

Bør følge med 

Ramfjord sier videre at Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) gjør så godt de kan for å informere befolkningen om varsling, og hvilke forholdsregler man bør ta som allergiker.

– Vi gjør så godt vi kan, men folk må også følge med selv. Vi oppfordrer alle med pollenallergi til å følge med på pollenvarslet og starte medisinering en uke før varslet spredning.

Tips og råd mot pollensesongen

1. Ta medisin etter legens anvisninger. Start i tide før symptomene blir for sterke. Medisinene skal tas regelmessig og forebyggende, selv om du på enkelte dager har få eller ingen plager.

2. Ta hensyn til egen allmenntilstand, særlig ved fysiske kraftanstrengelser. Vær forsiktig med hard trening ute når spredningen er på sitt sterkeste. Vær obs på mulige kryssreaksjoner fra frukt og grønt. Alkoholinntak kan forverre symptomene.

3. Vask ansikt og hender når du har vært ute. Skyll håret og skift putevar før leggetid. Det hjelper å dekke til håret og å bruke solbriller ute.

4. Ekstra rengjøring kan redusere konsentrasjonen av pollenpartiklene som har samlet og festet seg på overflater og i tekstiler. Pollen fester seg lett til støv og virvles opp i luften.

5. Unngå lufting med vindu/dører, når pollenutslippet er størst, fra morgen til ut på ettermiddagen. På dager med fint og varmt vær vil det også være mye pollen på kvelden. Dersom du skal lufte, gjør det sent på kvelden eller på natten til tidlig morgenen, men med måte - pollen finner alltid en måte å komme seg inn på. Tørk klær inne.

6. Skift filtre i ventilasjonssystemer før og etter pollensesongen. Hold bilens dører, soltak og vinduer lukket, sjekk om du må skifte pollenfilter i bilen.

7. Pollen fester seg i pelsen på kjæledyr. Dusjing eller børstning hjelper. Dersom det er mulig, kan du unngå å ha kjærledyr innendørs.

8. Informer gjerne omgangskrets, arbeidsgiver m.fl. om sykdommen slik at de forstår, kan ta hensyn og tilrettelegge. Studenter kan søke om forlenget eksamenstid.

9. Ta ferie fra pollenspredningen/pollenplagene – høyt til fjells, langs kysten, eller i utlandet der hvor spredningen kan være mindre.

10. Pollenmaske som dekker nese og munn minsker innånding av pollen. Pollennett kan plasseres over vinduer og dører og slipper inn mindre pollen i boligen.

Kilde: Norges Astma- og Allergiforbund