Folk i Volda tjener penger på utleie

Positivt for Volda med mer kapasitet til å leie ut

Leder for kundesenteret i SpareBank1 Søre Sunnmøre, Kjell Frode Ervik. Pressefoto: SpareBank1

Det skal bygges 120 nye studentboliger på Heltne. Kjell Frode Ervik i SpareBank1 tror ikke det vil påvirke utleiemarkedet i Volda negativt.

Kjell Frode Ervik er leder for kundesenteret i SpareBank1 Søre Sunnmøre. Han har god oversikt over utleiemarkedet i Volda. 

– Mange i Volda leier ut hybler, leiligheter og hele boliger til studenter, og har det som et tilskudd til inntekten sin, forklarer han.

Ervik påpeker at boligens beliggenhet tas med i betraktning, når noen søker om lån til å leie ut bolig.

– Vi vurderer sannsynligheten for få inntekter ved utleie, sier han. 

Leier helst privat

Studentsamskipnaden i Volda har fått tilskudd fra regjeringen til å bygge 120 nye studentboliger på Heltne. Det er antydet at byggingen kan starte allerede i høst. 

Kjell Frode Ervik mener det er vanskelig å si noe konkret om hvordan studentboligene vil påvirke leiemarkedet. Hans erfaring er at mange studenter foretrekker å leie privat. 

– For noen betyr det å bo i en blokk støy og uro. Andre foretrekker å bo i en studentblokk. Det er mange ulike ønsker på boligmarkedet.

Positivt for bygda 

Studentsamskipnaden i Volda har per i dag 423 utleieenheter i Volda. Det opplyser administrerende direktør i Studentsamskipnaden i Volda, Jan Henning Egset. Det går kanppe fire tusen studenter på Høgskulen, ifølge Studentsørvis.

Ervik understreker hvor positivt det er for Volda, at det blir mer kapasitet til å leie ut. Han mener det vil gjøre bygda enda mer attraktiv for studenter. 

– Vi er heldige med Volda som studiebygd. Studentene bidrar positivt i samfunnet. Voldingene er også blitt godt trent på å ta imot nye personer i miljøet, fortsetter han. 

Studentene får flere tilbud

LEIER UT PRIVAT: Torgeir Dimmen. Foto: Høgskulen i Volda

Torgeir Dimmen har leid ut privat i 25 år. Han forteller om stort sett gode erfaringer med å leie ut til studenter fra Høgskulen.

– Inntrykket mitt er at de som leier også er fornøyd. Det er svært sjeldent at noen flytter ut midt i skoleåret, og det har aldri vært noe problem med å få leid ut. 

Dimmen synes det er positivt at Volda får et nytt tilbud og flere studentboliger. 

– Volda er veldig kompakt. Studentene er ikke avhengig av offentlig transport. I tillegg ligger studentboligene nærme campus.