Rapport avslører mangel i PP-tjenesten

PP-tjeneste

Ørsta kommunestyre, her avbildet under avstemning om PP-tjenesten våren 2017. Arkivfoto: Aina Helgeim

PP-tjenesten i Ørsta og Volda får strykkarakter. Nå må tjenesten få hjelp av nabokommunene. 

I et dokument som Møre-Nytt har fått tak i, kommer det frem at PP-tjenesten i Volda og Ørsta sliter.  1. august ble PP-tjenesten i kommunene en del av Hareid og Ulstein. 

– Historien viser at det ikke har vært mulig å få til et tjenestetilbud som kan levere kvalitativt gode tjenester over tid. Dette er dokumentert både i brukerundersøkelsen og organisasjonsanalysen fra Stamina Census. I tillegg har tjenesten hatt store utfordringer knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet, skriver personleder Idun Lee Hoset i et internt brev datert 26. januar som Møre-Nytt har gjengitt. 

Ikke forenelig med loven

I mai 2016 ble det skrevet at «Stamina Census har stor grunn til å anta at arbeidsmiljøet i Volda Ørsta PP-tjeneste i flere perioder ikke har vært forenlig med AML pgf 4-1, som setter krav til et forsvarlig fysisk og psykisk arbeidsmiljø.» Det er Stamina Census som har skrevet dette i en rapport fra arbeidsmiljøgranskningen i PP-tjenesten, skriver Møre-Nytt. 

Hyret inn granskere 

Stamina Census ble hyret inn da det ble klart at det psykosiale arbeidsmiljøet gikk utover brukerne. Dette gikk i tillegg på bekostning av rekruttering, og det ble mange sykemeldinger i tjenesten. 

– Vi har i tillegg et stort problem med å få inn kvalifisert personale i tjenesten, selv om vi har prøvd, skriver Lee Hofset i notatet fra januar i år.

Videre kommer det frem i brevet at tjenesten har slitt med produksjon av PP-tjenester. 

– Kvaliteten på det som har vært av tjenester har vært god, men kapasiteten har av flere årsaker vært altfor dårlig. Kapasitetutfordringen har gjort at tjenesten har vært dårligere. Brukere har måttet vente altfor lenge på hjelpen. Videre har vi ikke fått jobbet på systemnivå, spesielt i grunnskolen, står det i rapporten. 

Saken skal opp i kommunestyret torsdag 21. september bak lukkede dører.  

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.

PP-tjenesten 

  • ​Pedagogisk-psykologisk tjeneste, ofte forkortet PPT eller PP-tjenesten 
  • Kommunal eller fylkeskommunal rådgivende tjeneste 
  • Skal hjelpe barn, elever, lærekandidater, lærlinger, praksisbrevkandidater og voksne med behov for særskilt tilrettelegging