Kommunene etterlyser psykologer 

Psykologtilbud Søre Sunnmøre

FÅ PSYKOLOGER: Behovet er stort, og mangelen er enda større. Søre Sunnmøre trenger sårt flere psykologer. Illustrasjonsfoto: Michelle Kleveland 

Det bor nesten 50 000 mennesker på Søre Sunnmøre, men det er bare fire av sju kommuner som har en psykolog. – Det er stor pågang, og det øker for hvert år, sier psykolog i Herøy, Ivar Ørstavik.  

Helsedepartementet har foreslått å lovfeste at alle kommuner i Norge skal ha minst én psykolog innen 2020. På Søre Sunnmøre er det langt fra en realitet. 

Vanylven er én av tre kommuner på Søre Sunnmøre som står uten en eneste psykolog. Innbyggerne i denne kommunen må reise minst én og en halv time til Volda for psykologhjelp. 

– Det som er vanskelig er å få tak i psykologer, forteller kommunalsjef i Vanylven, Arnhild Nordaune.

Hun forteller at de ikke fikk en eneste søker da de samarbeidet interkommunalt med Sande for tre år siden. 

– Det blir ikke utdannet nok psykologer, så tilbud og etterspørsel henger ikke sammen, sier Nordaune. 

Mangler fagmiljø 

I nabokommunen Sande finnes det heller ikke psykolog. Verken privat eller kommunal. 

– Det er generelt et problem at psykologene må jobbe mye alene, og det finnes ikke et fagmiljø for dem, sier Bård Dalen, helse- og omsorgssjef i Sande kommune.  

Han mener at en potensielt ensom tilværelse gjør yrket lite attraktivt i Sande.

– Vi trenger en psykolog, så vi er nødt til å få opp et fagmiljø på Søre Sunnmøre, slår Dalen  fast.

I statistikken under kan du se en oversikt over antall psykologer i de sju kommunene på Søre Sunnmøre:

– Rekker ikke over alle 

Statssekretær Frode G. Hestnes (Frp) i Helse- og omsorgsdepartementet skriver i en e-post til Nærnett at det er i kommunene man kan forebygge og fange opp fysiske og psykiske lidelser i en tidlig fase. 

– Hvis personer med psykiske helseutfordringer får tidlig hjelp og dermed unngår å bli sykere, vil det ha stor betydning for både den enkelte og samfunnet, skriver han. 

HÅPER PÅ ORDNING: Statssekretær Frode G. Hestnes (Frp) i helse- og omsorgsdepartementet ønsker at folk med psykiske lidelser skal få hjelp tidligst mulig. Foto: Dag G. Nordsveen, Vestfold Fylkeskommune 

Herøy er én av fire kommuner som tilbyr psykolog. Men de har kun én. Ivar Ørstavik forteller om stor pågang, og at presset på han som ensom psykolog er stort. 

– Jeg mener det burde være minst tre i hver kommune. Jeg rekker ikke over alle, og mange blir derfor behandlet av sin fastlege. En fastlege tenker som en lege, derfor er de noen ganger opptatt av å få til en hurtig løsning. I noen tilfeller gis det ut medisiner. Enkelte ganger kan detet være rett løsning, mens det andre ganger ikke er det, sier Ørstavik. 

– Skulle vært flere 

Ørsta er den største kommunen på Søre Sunnmøre, og her finnes det to psykologer. Én kommunal og én privat. Hermod Langlo er privat psykolog, og spesialist i klinisk psykologi. Han jobber gjennom avtalepraksis i spesialhelsetjenesten. De har individuelle avtaler med det regionale helseforetaket og utfører behandling på lik linje med sykehusenes poliklinikker. Disse er en del av det offentlige tilbudet, men utenom sykehuset og i privat regi. Langlo må derfor stå tilgjengelig for alle pasienter med psykiske problemer på Søre Sunnmøre.  

Foruten Langlo, finnes det også én privat psykolog i Ulstein som er en del av avtalepraksisen. 

– Folk blir ofte henvist til meg, eller psykologen i Ulsteinvik. Det er for få psykologer og pågangen er stor. Det skulle vært flere avtalespesialister, sier Langlo. 

Sykehuset ønsker avlastning 

I Volda kommune har de én psykolog i fast stilling som kun har ansvar for personer under 23 år. De har også en voksenpsykriatisk poliklinikk som dekker alle de syv kommunene på Søre Sunnmøre. Psykologspesialist ved Volda sjukehus, Halgrim Myklebust, sier det hadde vært bra for både pasientene og dem hvis det hadde vært flere psykologer. 

– Folk kan ikke komme uansett hvilken tilstand de er i. Sykehuset er en såkalt andrelinjetjeneste, som tar imot pasienter med større psykiske lidelser, sier Myklebust. 

Han mener lang reiseavstand kan være negativt, og håper flere kommuner får ansatt psykologer. 

– Det hadde vært bra om hver enkelt kommune kunne tatt seg av de letteste psykiske helseplagene. Det hadde kanskje avlastet oss, sier psykologspesialist Myklebust. 

Unge voksne sliter mest 

Også studentsamskipnaden i Volda har en psykologtjeneste. De forteller om stor pågang, og til tider lange ventelister. 

– Om våren kan det være opp til tre måneder ventetid, og vi har merket de siste årene at behovet har økt betraktelig. Studenttiden innebærer spesielle utfordringer. Unge voksne er den aldersgruppen med mest psykiske lidelser, hvor angst og depresjon er mest utbredt, forteller Vidar Myklebust som også er en del av avtalespesialistene på Søre Sunnmøre. 

Forventer at kommunene tar grep 

Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet ser at det fortsatt er mange kommuner som mangler psykolog. Nå håper han på en endring. 

– Det kan ikke være slik at det er postnummeret ditt som avgjør hvor god og tidlig hjelp du får. Vi har derfor lovfestet at alle landets kommuner må ha psykolog innen 2020. Da sørger vi ikke bare for å bedre tjenestene vi har i dag, vi ruster også kommunene for morgendagen. Jeg forventer at alle kommuner følger opp denne plikten, sier statssekretæren til Nærnett.