— Sørgelig at veier ikke blir brøytet

brøytebilen kommer ikke forbi på grunn av feilparkerte biler

LEDER FOR ANLEGG OG DRIFT: Malvi Kile FOTO: Ane Thingstad Størksen

Brøytemannskapet i Volda har hatt problemer med å komme frem denne vinteren. 

 

Biler som står parkert langs veien tar opp plass, slik at de store maskinene ikke kommer forbi. 

Mange av veiene i Volda er smale i utgangspunktet. Når det i tillegg står biler parkert på sidene av veien, blir det ikke plass til brøytemaskinen. 

Leder for brøytemannskapet Malvin Kile forteller at dette er et kjent problem som dukker opp år etter år. 

—​ Dersom vi ser at det ikke går, må vi bare rygge tilbake. Det er sørgelig at veiene kan forbli ubrøytet. 

Kile trekker fram Lægdavegen og Seljebakken/Gamlevegen som spesielt problematiske områder.

Parkerer i lommer

Amalie Hjelseth fra Volda forteller at det er flere steder feilparkerte biler er et problem. Blant annet Moseveien, som er en smal vei med én lomme. Hun forteller at det ofte står biler parkert der, slik at man må rygge lange avstander for at biler skal kunne passere. For henne som er ny som sjåfør, syns hun det er ubehagelig å måtte rygge på kronglete veier. 

Lengre ned i Røyslidvegen forteller hun at biler står parkert slik at man ikke ser om det kommer biler opp, og dermed bryter vikeplikten. Det blir også store brøytehauger i veien, fordi brøytemaskinen ikke kommer seg helt inntil. 

Farlig for fotgjengere

Beboere i området er også bekymret for fotgjengere og barn som skal gå til å fra skolen. På grunn av bilene som står parkert blir de tvunget ut i veien for å komme seg forbi. 

— Det er vanskelig å se barn når man kjører her. Plutselig kommer de fram fra bak en bil. Det er veldig farlig, sier Hjelseth. 

Hun mener mangel på parkeringsplasser er grunnen til at folk parkerer bilene sine langs veien. 

Malvin Kile sier at de på lang sikt må sette inn parkeringsforbud enkelte steder. Han oppfordrer også de som leier ut bolig å sørge for en lovlig oppstillingsplass til bil. 

Hør saken fra Radio Volda her: