Flere jenter på fotballfritidsordning 

Flere jenter på fotballfritidsordning

FLERE JENTER: Gapet mellom gutter og jenter på fotballfritidsordningen har blitt mindre med årene. FOTO: Emma Whittaker 

Fotballfritidsordningen har hatt et flertall av gutter siden 2013, men gapet mellom gutter og jenter har blitt mindre med årene. Det har ikke vært satt i gang noen tiltak på å få flere jenter med på FFO, men på landsbasis stiller de med et veldig godt antall jentemedlemmer. 

Fotballfritidsordningen hadde sin oppstart i august 2013 og kjønnsfordelingen har hatt en betydelig utvikling helt frem til i år. Leder for FFO, Arild Hagen Bakke, forteller at de begynte med ca. 75 barn hvor 10-12 av de var jenter. I dag har de ca. 200 barn og fordelingen er rundt 128 gutter og 72 jenter. Arild legger ved at denne utvikling har vært kolossal og at guttene har veldig godt av å være sammen med jenter i forhold til deres væremåte.

– De har veldig mye å lære av jentene der, sier Bakke. 

Leder for FFO, Arild Hagen Bakke mener jenter og gutter har godt av å spille sammen. FOTO: Emma Whittaker.

Separate opplegg

Guttene og jentene på FFO har separate opplegg, spesielt blant de yngste barna. Bakke begrunner kjønnsfordelingen ved at det er det sosiale som står høyest når barn vil melde seg på og det er hva barna ønsker som er hovedfokuset.

– Er det en jente som ønsker å være med guttene så får de selvfølgelig lov til det og jo eldre de blir dess større sammensveisede grupper har vi på tvers av kjønn, sier han. 

Han sier også at jentene som velger å være sammen med guttene utvikler seg godt innen fotballen.

Flest gutter

Hvorfor færre jenter enn gutter deltar på FFO synes Bakke det er vanskelig å svare på. Han tenker at gutter kanskje har en mer brennende interesse for fotball og en annen tanke han har er at mennesket er ofte et flokkdyr. Det han mener med det er at mange av guttene velger å være med på FFO og da vil flere gutter melde seg på for å være med vennene sine. Bakke er veldig fornøyd med å ha de jentene de har.

– I forhold til FFO i Volda så er vi på landsbasis den desidert største med andel jenter. Vi har ikke satt i gang noen tiltak til å få flere jenter til å begynne på fotball, men vi synes det er veldig positivt at vi er så stor som vi er på jentene da.

Han forteller også at andre rundt om i landet må sette i gang tiltak og det er ofte slik at de ikke har noen jenter i det hele tatt. Noen av barna på FFO forteller at de gjerne kunne hatt flere jenter med og at de er fornøyde med fritidsordningen. FFO i Volda skal også åpne opp for flere friluftsaktiviteter og planen er å gjøre barna mer allsidige.

Kvinnelige ansatte

Det er 16 ansatte totalt som jobber med FFO, og ut av disse er det 3 damer som er involverte. For øyeblikket er det også 3 damer som er sykemeldte eller ute i mammapermisjon. Det har vært flere kvinnelige ansatte der før og de vil gjerne ha en god kjønnsfordeling.

– Jeg er ikke bekymret i forhold til FFO i forhold til at det er mange menn, men at det er positivt at damene er her og jobber sammen med oss er det ikke tvil om, sier Bakke.

Han legger også ved at det er en hovedvekt av damer på SFO. Skolene som tilbyr SFO i tillegg til FFO er Øyra, Mork, Bratteberg og Vikebygda. Det var ikke mulig å få uttalelse hos noen av disse skolene om kjønnsfordelingen. 

 

Fotballfritidsordningen

  • Telenor Xtra FFO er et landsdekkende prosjekt satt i gang av Norges Fotballforbund og Telenor. FFO skal være tilsvarende eller bedre enn det kommunale skolefritidstilbudet. Programmet består av lek, matserving, fotball og leksehjelp. Tilbudet er for alle og det er organisert av VTI Fotball.