Lik og likskap

Kirke

Leirshaugen gravlund, uten tilrettelgte gravplasser
Foto: Sindre Reinholt

Volda får stadig flere individer med forskjellig bakgrunn, men en ting er sikkert: Alle skal dø en dag. 

Hør reportasjen til Radio Volda i bunnen av artikkelen.

Forskjellige religioner har ulike preferanser for hvordan seremonier og graver skal være. I muslimsk tro ønsker man å bli gravlagt med hodet vendt mot Mekka. I dag er det ikke noe tilbud for muslimer å gravlegges på denne måten i Volda.

I §1. i gravferdsloven om rammene rundt gravlegging, står det at «Gravlegging skal skje med respekt for avdødes religion eller livssyn». 

 – Gravferdsordningen er et oppdrag for alle innbyggere i kommunen der ansvaret er lagt til kirkelig fellesråd i kommunen, det vil også omfatte tilrettelegging for muslimske graver.

Dette sier jurist på gravferdsordningen, Kristian Skjeldal, i kulturdepartementet.

Ingen tilrettelagte graver

Kirkeverge Jostein Stråbø
Foto: Sindre Reinholt

Kirkeverge i Volda kirke, Jostein Stråbø, forteller om situasjonen i Volda i dag. Per dags dato finnes det ingen graver i Volda som er tilpasset andre religioner og livssyn enn kristne.

– Vi har gjennomført en del muslimske begravelser, men det forutsetter at de kan ta i bruk de gravene vi har. Vi har ikke tilpasset noe gravfelt spesielt for andre livssyn. Det vi gjør i dag er å se hva vi har av ledige graver, og se hva som passer best. Det er litt forskjell på hvor viktig akkurat det er for den enkelte og familien. Hvis de ønsker en godt tilpasset grav må de dra til et annet sted.

Jostein avslutter med at tilbudet i kommunen er for dårlig, og at han ønsker å komme i dialog med de ulike trossamfunnene for å finne en løsning på problemet. Ved fremtidig utbygging av Leirshaugen gravfelt vil de se på mulighetene for å skape plass til disse.

Hør reportasjen fra Radio Volda: