Menn er like utsatt som kvinner

HPV-vaksine. Foto: Michelle Kleveland

Nyere forskning viser at HPV-viruset kan gi kreft til både kvinner og menn. I dag er det kun kvinner som får tilbud om gratis vaksinering, mens menn må betale nærmere 4000 kroner for samme vaksine.

Humant papillomavirus, også kalt HPV-virus, kan forårsake livmorhalskreft hos kvinner. I 2016 fikk alle jenter født etter 1991 et tilbud om gratis HPV-vaksine, som beskytter mot infeksjoner forårsaket av HPV-viruset. Menn kan også få kreft av dette viruset, men de får ikke det samme tilbudet om vaksinering. 

– Ikke nok kunnskap

Ifølge overlege Margrethe Greve-Isdahl fra Folkehelseinstituttet, er kvinner og menn like utsatt.
     – Faresonen for HPV-kreft er alle voksne mennesker i Norge som har et aktivt seksualliv. Det er ikke noen spesiell risikogruppe her, sier Greve-Isdahl.
     Hun forteller at HPV er vanlig hos både kvinner og menn.
     – Jentene fikk tilbud om vaksinen i barnevaksinasjonsprogrammet i 2009. Den gangen var det nok ikke nok kunnskap om at HPV-infeksjoner også kunne føre til kreft hos menn, sier hun.
     Greve-Isdahl forteller at dette er ganske ny kunnskap som har kommet til etter hvert, og at det derfor ikke var aktuelt å tenke på at gutter også burde få tilbud om vaksinen den gang.
     – Nå har kunnskapsgrunnlaget endret seg, etter hvert som man vet mer om HPV-infeksjoner og HPV-relatert kreft, så nå er det mer aktuelt at også gutter bør inkluderes og få tilbud om vaksinen.

Flere typer kreft hos menn

Kvinner kan få livmorhalskreft av viruset, men HPV kan også gi flere typer kreft til menn; endetarmkreft, kreft i og rundt kjønnsorganet, og kreft i munn og svelg. I dag finnes det ikke noe test for å undersøke om menn har viruset.
     – Det er kun jenter som har en etablert prøvetagning ved celleprøver. Det finnes ikke noe tilsvarende hos menn, og det er ingen etablerte tester for å undersøke om gutter har HPV-infeksjon, forteller Greve-Isahl.
     – Og selv om man skulle påvise at man har en HPV-infeksjon, vil de fleste av de gå over av seg selv. Det betyr ikke at man får HPV-relatert kreft, legger hun til.
     I fjor gjorde Folkehelseinstituttet en utredning, som konkluderte med at gutter også vil ha nytte av en HPV-vaksine i et vaksinasjonsprogram. Folkehelseinstituttet har anbefalt til Helse- og omsorgsdepartementet at gutter også bør få tilbud om vaksinen.
     – Nå ligger avgjørelsen hos Helse- og omsorgsdepartementet, sier Greve-Isdahl.

Voldarussen er bekymret

Russ ved Volda videregående skole, Daniel Thorup, Karen Johanne Hovde Vollsund, Mathias Kolås og Oda Therese Opsal synes det er for lite informasjon når det gjelder HPV-virus hos menn.
     – Det er vel å informere på samme måte som jentene har fått informasjon, om at vi også kan få kreft, sier Mathias Kolås.
     – Og så ikke kalle det vaksine mot livmorhalskreft, men vaksine mot kreft både hos menn og kvinner, og formulere det på en annen måte, enn at det kun er kvinnene som er i fare, legger Daniel Thorup til.
     Karen Johanne Hovde Vollsund og Oda Therese Opsal var sikker på at vaksinen kun var ment for jenter.
     – Da vi fikk tilbud om vaksinen, fikk vi bare vite at det var jenter som var i faresonen, og at det gjaldt livmorhalskreft, sier Oda Therese Opsal.
     – Jeg mener at hvis vi har like stor sjanse til å få kreft som jentene har, så burde vi også fått den gratis, sier Kolås.

– Like viktig for guttene

Russen synes det har fungert å gi ut informasjon om vaksinen til kvinner. Men nå mener de at fokuset bør flyttes over på menn, i og med at det ikke finnes noen tester for dem.
     –  Når de har kommet så langt med jentene, burde kanskje fokuset flyttes mer mot guttene. Det er jo like viktig for dem, som det er for oss, sier Vollsund.
     – Det er derfor det er så viktig med pengeinnsamlinger, for å få penger til forskning, for å utvikle sånne tester, legger Opsal til.
     – Det blir jo det man kan kalle diskriminering, sier Thorup.
     Hvis vaksinen var gratis, er ikke guttene i tvil om at de ville tatt vaksinen.
     – Hadde vi fått tilbud om å ta den gratis nå, hadde jeg tatt den, sier Kolås.
     – Men det er disse 4000 kronene som er ganske dyre da.