Forslag om sammenslåing av skolekretser

Illustrasjon over det som kan bli en ny skolekrets. FOTO: Kommunekart.no / Norkart AS

Volda kommune ser i dag på forslag for å minske kostnadene i skolesektoren. Ett av forslagene oppe til diskusjon er en sammenslåing av Mork/Lid og Hovden skolekrets. Dette viser at to kommuner som ikke vil slå seg sammen mulig kan samarbeide likevel.

Administrasjonen i Volda kommune arbeider i dag med tiltak for å minske kostnadene ved skoledriften. I kommunens økonomiske prosessnotat ser de blant annet på diverse bygg som de kan eller bør avhende, i hovedsak gamle skolebygg. De ser også på nedlegging av Mork skole, samt oppretting av felles skolekrets med Ørsta kommune som et alternativ. Opplæringsloven åpner opp for at to kommuner sammen kan lage en skolekrets.

Åpenbart behov for ny skole

Oppvekstsjef i Volda kommune, Per Ivar Kongsvik, forteller at Mork trenger ny skole i nærmeste fremtid. Han påpeker at Ørsta kommune har liknende utfordringer med skolebygget i Hovdebygda, og tenker at ett nytt skolebygg for alle elevene kan bli et alternativ for at Volda kommune bygger for sine elever, og at Ørsta kommune bygger for sine. Dette er kun et forslag, og det har ikke kommet noen konkrete beslutninger.

Ikke utelukket

Dette forslaget kom frem i kommunens økonomiske prosessnotat, og selv om det bare er et forslag mener FAU-ledere Marte Digernes(Mork) og Paul Inge Steinnes(Hovden) at dette ikke er et dumt forslag, fordi begge skolene trenger å bli oppgradert raskt.

- Det er ikke en godkjent skole per i dag, så tiden er inne for å oppgradere. Men vi vil kjempe for at skolen blir i Hovdebygda, og de andre elevene er hjertelig velkomne til å gå på den skolen, forteller Paul Inge Steinnes. På Mork er situasjonen lik, og Marte Digernes tenker at dette ikke er et usannsynlig forslag. 

- Vi er åpne for en sammenslåing, men hvis to kommuner som ikke vil slå seg sammen i utgangspunktet plutselig skal begynne å samarbeide om en skole, så frykter vi at det vil ta mye lengre tid enn hvis det blir én ny skole på Mork og én i Hovdebygda.

 

Hør reportasjen her:

Reporter: Lea Sofie Westad

Antall elever per barneskole i Volda

Mork 81
Øyra 342
Bratteberg 213
Vikebygda 63
Austefjord 27
Folkestad 54
Dalsfjord 39

 

Ifølge Norconsult sin utredning av alternativ organisering av barneskoler er det optimale elevtallet per skole 300 elever. Den skolen som kommer nærmest er Øyra skole, mens de resterende barneskolene i kommunen i gjennomsnitt har 80 elever hver.