– Moderniseringen skjer jo i distriktene
 

Selfie med Abid Raja. FOTO: Stine Lund Trøan

Det var flere som ønsket å ta en selfie med Raja. Fv: Abid Raja, Britt Giske Andersen og Annika Brandal. FOTO: Stine Lund Trøan

Abid Raja er for tiden på norgesturné. Torsdag var det Ishavsmuseet Aarvak sin tur til å få besøk av Venstre-politikeren.
 

Mange vil si at Venstre er inne i en krise. I VG sin siste måling er Venstre nede i 2,3 prosent. Derfor reiser flere Venstrepolitikere for tiden rundt i Norge for å sanke stemmer.

 – Det går jo ikke akkurat prima på målingene for tiden, vi er rett og slett nødt til å skjerpe oss, forteller Raja.

På Ishavsmuseet fikk Raja gå om bord og lære om selfangstskuten Aarvak. Raja mente selv at han kun hadde overlevd en dag om bord på en slik båt. Fylkesleder for Venstre, Britt Giske Andersen, mente derimot at han neppe hadde overlevd så lenge.

Abid Raja fikk omvisning på båten Aakvag som har vært en del av selfangst før møtet.
FOTO: Stine Lund Trøan
 

Ikke et byparti

Etter litt omvisning tok Raja seg god tid til å prate for de rundt 20 som hadde møtt opp. Raja pratet først om sin egen bakgrunn, før distriktene og urbanisering ble et hett tema. Raja viste flere ganger til ordføreren i Eid kommune, Alfred Bjørlo. Her fikk Venstre hele 30 prosent oppslutning ved forrige valg.

– Han gjør virkelig alt for bygda si, og stiller sterke krav til oss sentralt.

Raja har tidligere på sin turné besøkt flere bedrifter rundt omkring i distriktene. Slutt på formueskatt og redusering av arbeidsgiveravgiften er noen av hovedtiltakene Venstre jobber med for å bidra til vekst i distriktene.

Raja tok seg god tid til å prate med de som møtte opp.
FOTO: Stine Lund Trøan

Venstre blir av mange sett på som et urbant parti, som primært er for byene. Raja ønsker å få en slutt på denne tankegangen. For selv om Venstre er for ny teknologi og fornyelse, mener Raja dette også innebærer distriktene.

– Uansett hvor du bor i landet, så vil du jo ha god dekning. Derfor er vi nødt til å bygge ut fibernettet over hele landet.

Raja legger til at man bør kunne leve et urbant liv, uansett hvor man er bosatt.

– Mediene må se landet

Etter hvert i møtet ble det også åpent for spørsmål fra salen. Et av spørsmålene dreide seg om NRK og andre riksmedier sitt dårlige fokus på distriktene, noe Raja var helt enig i.

– De fleste riksmedier i dag tror alt skjer i byen, men det er jo i distriktene moderniseringen skjer først. Spesielt NRK bør vi politikere bli flinkere til å pushe mot distriktene, avsluttet Raja med å si.

Deretter var det Ishavsmuseets egen fiskesuppe som sto på Rajas program.   

Espen Roness

Espen Roness

Les flere artikler fra Espen Roness.

Journalist for Nernett.no