Sorenskriver i Søre Sunnmøre tingrett: – Jeg synes dette er et dårlig forslag

Regjeringen foreslår å redusere antall rettskretser

Søre Sunnmøre tingrett: Ørsta, Volda, Herøy, Sande og Vanylven tilhører Søre Sunnmøre tingrett. Ulstein og Hareid tilhører Sunnmøre tingrett. Foto: Arkiv 

Elisabeth Wiik mener at forslaget til regjeringen ikke sikrer at brukerne i distriktene får tilgang til de samme tjenestene som de som bor i byene. 

Mandag presenterte justisminister Monica Mæland (H) regjeringens forslag til en ny domstolstruktur.

Den regjeringsoppnevnte Domstolkommisjonen foreslo i høst å redusere antall tingretter til 22 ved å gjennomføre en rekke sammenslåinger. 

I høringen foreslår de å redusere antall rettskretser og dermed sentralisere deler av administrasjonene til domstolene i Norge.

– Jeg synes dette er et dårlig forslag for brukerne. Det vil ikke garantere brukerne våre den samme kvaliteten eller nærheten til tjenesten som de har i dag, sier Elisabeth Wiik, sorenskriver i Søre Sunnmøre tingrett. 

Videre drift på Søre Sunnmøre
I dag er Norge delt inn i 60 rettskretser, med til sammen 69 rettssteder. Rettskretsen er domstolens geografiske område, mens rettsstedet er stedet hvor en domstol holder til. I dag er det kommunene Ørsta, Volda, Herøy, Sande og Vanylven som tilhører Søre Sunnmøre tingrett. 

Domstolkommisjonen foreslår å slå sammen Nordmøre-, Romsdal-, Sunnmøre- og Søre Sunnmøre- til Møre og Romsdal tingrett. Ålesund blir hovedrettssted. 

Elisabeth Wiik: – Regjeringen ønsker å legge ned like mange domstoler som kommisjonen, men opprettholde flere avdelingskontor. Foto: Arkiv

Søre Sunnmøre tingrett vil da fungere som et avdelingskontor. 

Elisabeth Wiik, sorenskriver i Søre Sunnmøre tingrett, forteller at driften med domstolen per i dag er den samme som før, da den nye domstolstrukturen bare er et forslag oppe til vurdering. 

På spørsmålet om hva dette vil bety for Søre Sunnmøre tingrett, svarer hun:

– For Møre og Romsdal skal tre domstoler legges ned, og fire slås sammen til en domstol. Møre og Romsdal tingrett vil nå ha tre avdelingskontor, et i Kristiansund, et i Molde og et i Volda. På avdelingskontorene er det ikke avklart hvilke oppgaver som skal utføres, hvor stor aktiviteten skal være eller hvilken bemanning som skal være der. Regjeringen foreslår at det skal være minst en embetsdommer tilstede på hvert avdelingskontor. 

Fristen for å sende inn høringssvar er 2. mai 2020.