Norges Bank varsler økende styringsrente framover

Renteøkning

Styringsrenten økte i dag fra 0,75 prosent til 1,0 prosent, og Norges Bank signaliserer nå at renten vil gå raskere opp på kort sikt enn det som tidligere har vært forventet.

Dette kom fram på en pressekonferanse tidligere i dag der Norges Bank la fram en ny pengepolitisk rapport om forventninger til norsk økonomi og renter framover.

En økning i styringsrenten på 0,25 prosent har tidligere vært forventet på grunn av et unormalt lavt rentenivå og en unormal høy gjeldsutvikling.  

Blå her er ny rentebane, oransje er den tidligere rentebanen. FOTO: Ole-Magnus Ørlien
Blå her er ny rentebane, oransje er den tidligere. FOTO: Ole-Magnus Ørlien

– Gjeldsutviklingen i Norge har vært unormalt høy. Vi har faktisk den nest høyeste i verden med tanke på gjeld sammenlignet med disponibel inntekt. Det er en utvikling som vi tror er litt bekymringsverdig, spesielt med tanke på veksten i kredittkortgjeld og forbrukslån, forklarte Ole-Magnus Orlien, Avdelingsbanksjef for Sparebank 1 i Ørsta.

Ole Magnus Orlien, avdelingsbanksjef for Sparebank 1 i Ørsta. FOTO: Mia Sandnes Nilsen 

Sentralbanksjef Øystein Olsen fra Norges Bank var i dag tydelige på at det forventes at renten vil øke med ytterligere 0,25 prosent i løpet av det neste halvåret. Det er heller ikke utelukket at styringsrenta vil bli satt opp opptil to ganger det neste året.

For mannen på gata, men også for bedrifter, betyr dette at man må forvente høyere renter fremover på utlån og innskudd.

Sterk norsk økonomi

Det som skal være grunnen til at dette blir gjort er en sterk norsk økonomi, forventningen om en fortsatt sterk økonomi framover, lav arbeidsledighet, høy lønnsvekt og et ønske fra Norges Bank sin side om å dempe gjeldsveksten som har vært høy over tid.

I tillegg har internasjonale renter gått opp. Norges Bank forventer også at i løpet av 2021 vil en gjennomsnittlig boligrente ligge på 3,5 prosent for en husholdning.

– For våre kunder og for alle bankkunder i Norge betyr nok dette at man gjør noe lurt om man allerede nå innretter seg om et høyere rentenivå. Vi mener at det er et godt råd for husholdningene å sette inn midler til sparing framover, sier Olsen.