Ja til oppkjøp av Rolls-Royce

Ja til oppkjøp av Rolls-Royce

NRK Møre og Romsdal meldte i dag at Stortinget sa ja til forslaget fra regjeringen om at Kongsberg-gruppen skal få kjøpe aksjene i Rolls-Royce Marine slik de to selskapene avtalte i sommer.

Styreleder Eivind Reiten i Kongsberg-gruppen sier at oppkjøpet er en svært viktig del av selskapets satsing på norsk maritim industri og sikrer mange hundre arbeidsplasser i Møre og Romsdal, skriver NRK

Sunnmørsposten skriver at den endelige gjennomføringen av kjøpet forventes å være klart på vårparten neste år. Om alt går etter planen, er Egil Haugsdal i Kongsberg Maritime sjef for de rundt 1600 Rolls-Royce-ansatte på Sunnmøre til neste år. Staten skal gå inn med 2,5 milliarder kroner i Kongsberg Gruppen, for at industrikonsernet skal kjøpe seg inn i Rolls-Royce Marine.