Voldatunnel og bompenger: Rot og stemmekaos
 

rotogstemmekaos

Slik ser rundkjøringen ved Morkaåstunellen ut i dag. Det er planlagt en innfartsvei til Voldatunellen på venstre side. Foto: Frida Ravna Rømo

Bare de som kjører tunnelen skal betale. Byggingen må starte uten at vi setter opp bommer på Furene og krever inn penger på forhånd, sa Odd A. Folkestad (Frp).

Folkestad skar seg gjennom rot, usikkerhet og en rekke ulike forslag om bomplasseringer. Forslaget fikk full støtte fra et solid flertall, seks av ni medlemmer i Formannskapet. I en prøveavstemning, vel å merke. Folkestads forslag til vedtak var enkelt, kun å plassere innkrevingen av bompenger i selve tunnelen – når den er ferdig bygget og åpner.

Helt siden det i april 2017 ble klart at Voldatunnelen delvis skal finansieres av Ørsta og Volda, har det vært et spørsmål om hvordan de to kommunene skal løse dette.

Ifølge den nasjonale transportplanen fra 2017, skulle tunnelen opprinnelig koste 900 millioner kroner. Staten dekker 600 millioner og de 300 resterende millionene skulle kommunene Volda og Ørsta dekke selv med bompengeinnkreving. I februar 2018 kom Vegvesenet med en ny vurdering og økte kostnaden til 1,7 milliarder, på grunn av endra og dyrere løsninger for området rundt Volda sentrum.

Flere forslag for hvor bomstasjonene skal stå ble presentert:
Ørsta sentrum, Hovdebakken, rundkjøringen ved Furene, Klippa og Rotsettunnelen var forslagene som kom frem. Ørsta kommune har sagt nei til bomstasjoner i Ørsta, ettersom tunnelen skal bygges i Volda.

Målet for «bompengepakken» til Volda-politikerne er å sette opp bomstasjoner i Ørsta og Volda, før tunnelen bygges. Det kan også gi et overskudd etter tunnelen er nedbetalt. Disse pengene kan gå til tiltak for å bedre for eksempel flyplasskrysset i Ørsta og nye broer på Ose og over Øyraelva i Volda.

Lite håp om Ørsta-samarbeid

Flere av formannskapets medlemmer sa på møtet at det var svært liten grunn til verken å håpe eller tro at Ørsta vil endre mening og samarbeide om en «bompengepakke».

Ifølge Hans-Olav Myklebust (Frp), formannskapsmedlem i Ørsta, stemmer dette.
– Det må jo være sånn at dersom får nytte av en bedre vei må betale og de som ikke får nytte av en bedre vei må betale og de som ikke får nytte av en bedre vei må slippe å betale. Voldatunnelen er i Volda, så bommen må bli plassert på riktig plass i forhold til de som bruker veiene. Å plassere en bom i Ørsta blir helt feil, sier Myklebust (Frp) til Næravisa.

Han understreker at han ikke mener noe om hvor bomstasjonene blir plassert i Volda, så lenge de ikke blir plassert i Ørsta.
– En bom vil påvirke foreldre som kjører barn til trening eller selv skal komme seg på jobb. Vi får ikke en bedre vei, så det er fullstendig galskap å måtte betale for en statlig vei som ligger et annet sted enn der man kjører selv.

Beslutningen som forsvant

Til tross for at seks av ni politikere i formannskapet var klare og tydelige på at bompenger kun skal tas inn fra de som kjøer i selve tunnelen, ble dette spørsmålet ikke stemt over i den endelige voteringen.

Ordfører Jørgen Amdam og rådmann Rune Sjurgard mente at rett forretningsorden var å ikke stemme punktvis over Folkestads forslag. Amdams og Folkestads to helhetlige forslag ble satt opp mot hverandre. Det hele endte med at formannskapet på dette møtet ikke kom nærmere en løsning på bompenge-dilemmaet.

Hva Volda velger, blir trolig først avklart i kommunestyremøtet kommende torsdag.