Rotsetfjøra til omkamp i kommunestyret 

Rotset

Foto: Hans Ivar Moss Kolseth

Formannskapet vil holde investorer varme og ikke stoppe dem i planleggingen. De godtar ikke kommunestyrets vedtak. 

Utbyggingen av Rotsetfjøra skaper fortsatt strid. Formannskapet var ikke fornøyd med kommunestyrets vedtak om å utsette videre planarbeider til sommeren 2018. Da vil arealplanen være klar. 

Stans av planer

Kommunestyret vedtok tidlig mars at kommunen skal vente med videre detaljplanlegging av området til arealplanen er ferdig. Med seks mot tre stemmer i formmanskapet tirsdag ettermiddag, vant ordfører Jørgen Amdams forslag om å endre strategi. 

 – Det nye vedtaket innebærer at vi tilråder at kommuneadministrasjonen får starte planprosessen nå. Skissene som blir utviklet og lagt fram her vil ikke være bindene for endelig resultater, påpeker Amdam. 

Han forventer at de i planprosessen får fram synspunkt fra alle sider, for en best mulig utnytting av de aktuelle arealene i framtida. 

- Det må skje en faktisk dialog mellom partene, sier han.

SISTE REST: Dette er den lille delen vi har igjen av strandlinje i Volda. (Foto: Hans Ivar Moss Kolseth) 

Vil vente  

Frp-representant Odd A. Folkestad var uenig med forslaget. 

– Rotsetfjøra trenger en ny vurdering. Jeg ønsker en helhetlig arealvurdering fra øvre Rotset og nedover. 

Amdam mener det kan være en risiko å vente på ferdig arealplan.

– Det kan ta svært lang tid om det blir en del anker og debatt.

Verne om fortida... og framtida 

Plantegningene som er lagt ut viser at høye bygninger vil skygge for utsikten til de husene som allerede finnes i området.

– Det bør bygges lave hus, med hensyn til omgivelsene og vernede bygninger. Jeg vil ha ei fjære i framtida som er tilgjengelig. Mine barnebarn skal kunne gå der nede, snu på steiner og lete etter krabber. Det ser jeg ikke mulighet for i planene her, sier Folkestad. 

Fra industri til bolig

Fram til nå har Rotsetfjøra vært regulert til industri. Dette med helt andre former og utbyggingsvolum enn det som de nå vil legge opp til.  

 – Vi ser positivt på et bostedsformål i området. Det er et bedre og mykere alternativ. Vi har derimot lagt inn føringer som er nødvendig for å ivareta interesser i forhold til vernede bygninger og det som er rundt. Dette ligger i forslaget til vedtaket, sier Per Heltne, fagansvarlig plan. 

Saken vil komme opp på nytt i kommunestyret 30.mars.