Ønsker å samarbeide om utendørsanlegg 

Rullebrett sammarbeid

Ørsta brettklubb har i dag et innendørsanlegg i Hovdebygda. Nå har de fått med seg Velle skule for å bygge et utendørs. 

Velle skule og Ørsta Brettklubb ønsker å samarbeide for å bygge en rullebrettpark utenfor ved Velle skule melder Møre-Nytt. 

I et brev til Ørsta kommune skriver rektor ved Velle skule, Vidar Nupen, at han håper tilbudet vil trekker til seg ungdom

I brevet adressert kommunen skriver Nupen:

Eit utandørs nærmiljøanlegg er langt meir inkluderande og ope og inviterer til ei breiare brukargruppe både med omsyn til alder, type aktivitet og brukstid. 

Statens vegvesen som holder på med oppretting av støyskjermer opp mot E39 kan være med på spleiselaget, som erstatning for tapte arealer.

Det tenkte utendørsanlegget har en prislapp på 1.750.000 norske kroner.

Flere aktører er tenkt inn som sponsorer, blant annet skolen, Statens vegvesen og deler av det lokale næringsliv. 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.