Store beslag av amfetamin og metamfetamin 

Rusmidler i Norge

MENGDER: Norge er blant landene med høyest amfetaminforbruk per innbyger. Illustrasjon: Pixabay

En rapport fra Folkehelseinstituttet viser at belag av narkotiske stoffer øker. Nasjonalt ble det belaglagt 491 kg amfetamin og 100 kg metamfetamin i 2015. 
 

Tall fra Folkehelseinstituttet sin rapport  «Rusmidler i Norge 2016» viser at beslaget på narkotiske stoffer har økt i Norge de siste årene etter tusenårsskiftet. 

De siste fire årene har hatt de høyeste beslaglagene siden målingene av beslaglagte narkotiske startet. 

Økende beslag amfetamin 

Folkehelseinstituttet  viser til at de første beslagene av amfetamin i Norge ble gjort i 1970. 

Se utvikling av beslagene nederst i saken!

UTVIKLING: Beslag av ulike narkotiske stoffer varierer. De største beslagene av amfetamin er gjort de siste årene. Faksimile: Rusmidler i Norge 2016

Tall fra politiet viser at Sunnmøre politidistrikt gjorde 63 beslag av amfetamin eller metamfetamin første halvår 2017. Nordmøre og Romsdal hadde 32 beslag av de narkotiske stoffet. Til sammen utgjorde beslagene 2,9 kg. 

I rapporten fra Folkehelseinstituttet  står det: 

«Når det gjelder hvor mye amfetamin/metamfetamin som er beslaglagt, har det etter tusenårsskiftet jevnt over vært en langt større mengde enn i tidligere år, selv om det har variert noe fra år til år». 

Utviklingen

Europeiske undersøkelser viser at Norge er på toppene av amfetaminbruk.

I samordnede internasjonale undersøkelser som Folkehelseinstituttet viser til står det: 

«Rusmiddelanalyser i kloakkvann fra store europeiske byer tyder på at Norge er blant landene med høyest forbruk av metamfetamin per innbygger. Mesteparten av det illegale amfetaminet i Skandinavia produseres i Europa, særlig Nederland, Belgia, Polen og Estland». 

Amfetamin og metamfetamin 

Undersøkelser gjort av politiet viser at narkotikaen som beslaglegges i Norge endrer seg. Blant annet har renheten og stryken på stoffet som er i omløp endret seg. 

Narkostatistikken for første halvår 2017 viser at politiet registrerte at amfetamin og metamfetamin har ulik styrkegrad:

«Gjennomsnittlig styrkegrad på amfetamin var synkende det første tiåret etter tusenårsskiftet og nådde et minimum på 20 % i 2012. Deretter økte renheten over et par år, før den igjen har sunket og er tilbake på ca. 20 %. Styrkegraden i metamfetamin er høyere enn for amfetamin. Renheten har økt noe de siste årene og er nå ca. 44 %». 

ENDRET: Beslaget av noen stoffer har synket, men amfetaminbeslag har økt de siste årene. Faksimile: Rusmidler i Norge 2016

 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.

Slik er soffene

  • Amfetamin og metamfetamin er sentralstimulerende stoffer som virker på hjernen. 
  •  Amfetamin og metamfetamin er kjemisk nært beslektet, og virkningene av disse stoffene er svært like.
  • Amfetamin/metamfetamin som selges på gaten, er sjeldent rent stoff.
  • Stoffene kan inneholde andre kjemikalier, som rester fra produksjon av andre rusgivende stoffer, og en rekke tilsetningsstoffer som koffein, salt og sukker. I noen tilfeller kan urenhetene i stoffet i seg selv være dødelige.