Bomstasjoner kun i Voldatunnelen nedstemt

Samferdselsplan for Volda og Ørsta

Et forslag om en løsning av hvor bomstasjonene skal stå ble presentert og tatt opp til avstemning på formannskapsmøtet i Volda kommune tirsdag 18. september. Dette forslaget bestod av å kun plassere bomstasjoner i Voldatunnelen, men ble nedstemt av formannskapet.

Volda kommune holdt formannskapsmøte tirsdag 18. september, hvor samferdselsplanen mellom Ørsta og Volda kommune for Voldatunnelen var et av temaene.

Kommunene har blitt enig om at finansieringen skal skje via bomstasjoner i Ørsta og Volda. Likevel har Ørsta kommune tidligere stått fast på at de ikke ønsker å ha en bomstasjon i egen kommune, fordi tunnelen skal stå i Volda.

Dermed har flere forslag for hvor bomstasjonene skal stå blitt presentert av Volda kommune, og disse forslagene er ved Klippa, rundkjøringen ved Furene, Rotsettunnelen og i selve Voldatunnelen.

Under møtet ble det fremmet et forslag om at Volda kommune kun skal kreve bompenger ved passering i selve tunnelen, slik at det blir de som kjører gjennom tunnelen som må betale. Dette forslaget ble nedstemt av formannskapet med syv stemmer mot to.

Dermed er Volda kommune fortsatt ikke kommet nærmere en løsning på hvor bomstasjonene som skal finansiere den nye Voldatunnelen skal stå.

Volda kommune skal arrangere kommunestyremøte den 27. september, hvor plasseringen av bomstasjonene også vil være et tema.