Samhandlingsreformen byr på utfordringer

Ansvarsforflytning skaper problemer

Penger og enkeltindividets behov er noen av problemene som har blitt belyst etter samhandlingsreformen ble innført.

Da samhandlingsreformen ble innført i 2012 var målet at den skulle gjøre samarbeidet mellom ulike ledd i helsetjenesten bedre.

Den 17.februar i år kom det en forskningsrapport som så på hvordan reformen har fungert når sykehusene har flyttet mye av ansvaret over på sykehjemmene. I forskningen kommer de fram til at etter samhandlingsreformen har dødsfall på sykehjem fordoblet seg. Forskningsrapporten mener at grunnen til dette er rask utskrivning på sykehus og manglende kompetanse på sykehjemmene.

Manglende kompetanse

— Det sier seg jo selv at et sykehjem aldri kommer til å få like bra kompetanse som ved et sykehus. Men den kompetansen som sykehjemmet skal ha, den har sykehjemmet, sier fylkesordfører Jon Aasen.

Fylkesordfører Jon Aasen
Fylkesordfører Jon Aasen

Marit Botnen, kommunalsjef helse og omsorg som jobber ved Alvehaugen bo og-omsorgssenter, mener at kompetansen ved sykehjemmene er god nok. Hun mener også at sykehjemmene kan tilby en mer verdig død enn det sykehus kan. 

Utfordringer i kommunen

Ved en undersøkelse gjort på helsepersonell i 2015 kommer det fram at pleierne synes at kompetansen i helsepersonellet er godt nok, men at enkeltindividet ikke blir sett like mye som tidligere. 

Selv om reformen har ført til at det har blitt mer aktuelt for fagfolk å søke seg til jobb i kommunen, er det fortsatt problemer med midlene. Selv om det sies i reformen at kommunene skal få mer penger, så rekker det ikke helt til.

— Penger det får vi aldri nok av, og det er noe av det som har trigget meg med samhandlingsreformen, sier Botnen til Nærsynet.