Politisk forslag kan gi nynorsken problemer

Sidemålskarakter ut av skolen

NYNORSKSENTERET: Torgeir Dimmen vil ikke endre sidemålskarakteren. Foto: Kaja Andreassen

Høyre ønsker å kaste bort sidemålskarakteren, men leder for nynorsksenteret Torgeir Dimmen mener dette indirekte kan svekke nynorskens stilling i Norge.
 

På landsmøte på fredag la Høyre fram at de ville redusere antall karakterer i norsk fra tre til to. Én for muntlig, og en for skriftlig norsk. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til NRK at dagens sidemålsordning ikke er spesielt vellykket for verken bokmålsbrukere eller nynorskbrukere. Leder for nynorsksenteret Torgeir Dimmen mener at dette er en altfor unyansert framstilling av ordningen. 

– Det finnes ingen god oversikt over dette. Det er i hvert fall ingen ting som tyder på at det å ha nynorsk i undervisning, gjør noen dårligere i nynorsk. Det er veldig viktig at elever får opplæring i begge målformene, og det er også viktig at dette blir fulgt opp og vurdert, sier Dimmen.

Vil svekke rettighetene til nynorskbrukerne

Førsteamanuesis ved Institutt for språk og litteratur på Høgskulen i Volda, Gudrun Kløve Juuhl, mener en konsekvens med en karakter i skriftlig norsk kan være at det blir vanskeligere å være nynorskbruker. Det kan gjøre at kunnskapen elevene har om tekst og kultur blir mindre. 

– Det skal mye til før Høyre får igjennom dette tiltaket i Stortinget, men om det skjer vil det være et problem. Elevene som bruker nynorsk som sidemål vil få mindre læring innen nynorsk, og det kan svekke rettighetene til nynorskbrukere i samfunnet, sier Juuhl.

FINNES LØSNINGER: Førsteamanuesis Gudrun Kleven Juuhl, mener man kan øke språkgleden ved å starte nynorskundervisningen tidligere. Foto: Kaja Andreassen

Det er viktig med nynorsk i skolen av flere grunner, mener Juuhl. Skriftkulturen vår består av begge språkene og det er viktig av vi forvalter begge videre. 

– Det er ikke noe konkret tall på hvor mange som har nynorsk som hovedmål, men det er nok rundt 500.000, og det er jo mer brukere enn det er av islansk på Island. Nynorsk må være allmennkunnskap for at det flerspråklige samfunnet vårt skal kunne fungere.

Nynorskbrukerne kan bli diskriminert

Torgeir Dimmen frykter at forslaget til Høyre kan få dårlige konsekvenser for nynorsken. Han mener det vil bli enda vanskeligere å holde på sin egen målform, og at han tror at han nynorskbrukere kan bli diskriminert. Han påpeker derfor at det er viktig at sidemål og bokmål blir likestilt i undervisningen.

– For å lære et språk, er det vesentlig at man lærer både å skrive og lese det. Vi har hatt to skriftspråk i 150 år, og har levd godt med det. Jeg håper at bokmålsbrukere kan bli mer tolerante slik at det blir lettere for nynorskbrukere å bruke målformen sin overalt, sier han.