Kun Oslo og Helse Midt-Norge rapporterer riktig
 

Skadestatistikk barnehage

FOTO: Mats Mørk 

I 2015 sa regjeringen seg enig i kravet om bedre oversikt over hvilke skader barnehagebarn pådrar seg. Fire år senere mangler det fortsatt en klar oversikt i statistikken.
 

Daværende statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Birgitte Jordahl fortalte til Sunnmørsposten i 2015 at Norsk pasientregister ville ha en egen statistikk på skader i barnehager oppe innen 2016.

Feilrapportering

Seniorrådgiver i Helsedirektoratet, Morten Støver forteller at det skal lanseres en nettside som fortløpende tar for seg barnehageskader, en gang imellom våren og forsommeren i år. Men verktøy for dette var på plass allerede i 2015.

– Systemet ble endret slik at dette ble mulig fra og med 2015. Problemet er at det fortsatt er svært få som rapporterer på det riktige kodeverket. Pr i dag er det kun Oslo universitetssykehus og sykehus i Helse Midt-Norge som rapporterer riktig, skriver han i en mail til Nærnett.

Støver skriver videre at det er halvparten av de rapporterte skadene de vet omstendighetene rundt.

– Statistikk om skader i barnehager er svært mangelfull, og bør brukes med varsomhet, skriver han videre.

Ansvaret på distriktene

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Bramo, bekrefter at det i løpet av våren vil bli publisert skadestatistikk i barnehager for alle kommuner.

Statssekretær Anne Bramo. FOTO: Regjeringen.no

– Vi arbeider for å gjøre registreringen av ulykkene bedre. I oppdragsdokumentet for 2019 til de regionale helseforetakene har de fått i oppdrag å påse at helseforetakene arbeider målrettet for å få opp registreringsandelen, skriver hun i en mail til Nærnett.

– Det er også viktig at kvaliteten på dataene er god, og at det rapporteres på riktig kodeverk. Dette er de regionale helseforetakenes sitt ansvar, skriver statssekretæren.

Tar sikkerheten på alvor

Daglig leder ved Rotset barnehage, Signe Moldskred sier at de tar i bruk alle forhåndsregler for å sørge for barnas sikkerhet.

– Vi må organisere et barnehagemiljø som ivaretar barns sikkerhet. Vi har retningslinjer og sikkerhetsrutiner på det å drive en barnehage, sier hun.  

Hun forteller også at de har rutiner i uteområde. Sjekk av lekestativ, fjerne skadelige gjenstander gjøres daglig før barna får komme ut.  

Daglig leder ved Rotset barnehage Signe Moldskred. FOTO: Stian Nufsfjord

Barnehagen bruker sikkerhetssystemet PBL mentor, et HMS-system som er skreddersydd for barnehager.

– Private barnehagers landsforbund har utarbeidet et HMS-system som er tilpasset barnehagene. Systemet holder oss oppdatert på gjeldende lov-skrifter. Alle ansatte har egne brukerkontoer i systemet, så alle er kjent med rutinene og hva man gjør om et barn skader seg, forteller den daglige lederen.

Moldskred forteller at alle uhell rapporteres inn på et avviksskjema, og sendes til daglig leder, som behandler avviket og se hva som kan gjøres med dette.  

– Det er greit å ha gode rutiner for hva man gjør om det skjer et uhell. Vi har heldigvis vært skånet for store ulykker, og kan håndtere de fleste tilfeller med enkel førstehjelp, sier hun.