Skateboard som ny idrett i Norge

Christopher Klamerholm Woldsund.     Foto: Ingrid Simensen.

Christopher Klamerholm Woldsund er leder i Ørsta Brettklubb. Foto: Ingrid Simensen. 

Norges idrettsforbund har godkjent skateboard som ny idrett i Norges snowboardforbund. Leder i Ørsta Brettkubb, Christopher Klamerholm Woldsund mener klubben nå vil stille sterkere.

– Jeg tror det vil vær en fordel for oss som klubb å bli organisert. Nå kan vi stille sterkere både inne og ute. Vi vil også kanskje bli sett på som litt mer seriøs som sport, det kan være en fin ting, sier Klamerholm Woldsund.

Betyr mye

President i Norsk organisasjon for rullebrett (NORB), Per Olav Hetland mener dette vil bety mye både nasjonalt og internasjonalt.

– Internasjonalt er det veldig gøy at skateboard får den annerkjennelsen som fysisk aktivitet og som idrett. Det å kunne presentere skating for hele verden, både for dem som skater og dem som ikke vet så mye om det, det er kjekt. Nasjonalt er det en veldig stor annerkjennelse å få bli med i idretten, sier Hetland.

Han mener at det for skateklubber er veldig positivt å kunne få en stemme inn til de ulike kommunene og idrettskretsene. Men han tror ikke organiseringen vil påvirke skatingen som idrett.

– Skating som fri aktivitet fortsetter slik som det har vært. Det er jo litt av den kulturen vi tar med oss inn er dette med å kunne skate overalt, alltid. Vi har en veldig fri bevegelse rundt det med å lære folk å skate. Unge og gamle om hverandre, flinke og nybegynnere lærer av hverandre, forteller presidenten.

Vil beholde det unike

Også Klamerholm Woldsund tror sporten vil beholde sin individualitet.

– Skating er så enkelt som å ta med seg brettet ut på asfalten. Det er alt man trenger. Jeg tror individualismen vil fortsette å være der. Det er bare til å ta en titt rundt på instagram. Jeg håper skatingen klarer å fornye seg selv også, det er en stor del av skatingen å være kreativ, sier han.

FORNØYD: Christopher Klamerholm Woldsund tror nå at skating vil bli tatt mer seriøst som sport. Foto: Hilde Olsen Aalvik

Et friskt pust

Det var IOC som inviterte skatingen inn som organisert idrett. Dette for å fornye de Olympiske Leker (OL).

– Det er de som har vært innitiativtakerne til å få skaterne inn i OL. NORB ble opprettet i 1978 og har vært aktivt med norgesmesterskap siden 1989. I andre land er det nesten ikke noe som er organisert, så den internasjonale organiseringen rundt skating er veldig lav. Det er veldig lite struktur i forhold til andre idretter. Men det begynner nå å komme på banen. Det har også gjort at de miljøene som har vært etablert har måtte samle seg. I Europa begynner mange land å organisere seg gjennom idretten og å knytte bånd, sier presidenten i NORD. 

Klamerholm Woldsund synes det er fint å kunne være med å bidra med noe nytt og friskt.

– Snowboard gjorde det i sin tid da denne øvelsen kom med i OL. Nå er det vår tur, sier han.

En god arena

Skatehallen på Hovden ble etablert i 2015. Siden den gang har flere knyttet seg til den.

– Vi var et par stykker som hadde tenkt å bygge en liten rampe. Dette utviklet seg og vi har endt opp med å bli noe mye større. Nå kommer folk fra Vigra, Ålesund og Stranda helt hit for å skate. Det er kjekt, forteller Klamerholm Woldsund.

Han mener forholdene er lagt godt til rette for at dem som ønsker det kan bli gode.

– Det er som en individuell dans. Noen har mål om å bli god, og vil man det, så kan man bli det. Men for å få det til er det viktig med en arena, sier Klamerholm Woldsund.

Norske grundere

Hatland mener Norge er heldige med sine skatere.

– I Norge er vi i en heldig situasjon. Norske skatere har vært grundere i mange sammenhenger. Litt på grunn av at det ikke er noe organisert miljø. Den enkelte skateren har vært flink, og de har måttet reise ut for å presentere seg selv og få en annerkjennelse både på det sportslige og det kulturmessige med blant annet å filme. Det å gjøre bra ting på film er en viktig bit av skatingen. Det har vel egentlig aldri vært så mange gode, norske skatere som har fått internasjonal annerkjennelse, kanskje det endrer seg nå, sier Hatland.