Vanskeligere å skjule verdier i utlandet 

skatteetaten får opplysninger fra 50 land

Skattedirektør Hans Christian Holtne sier Skatteetaten er opptatt å gjøre det enkelt å ordne opp. Foto: Skatteetaten. 

Innen 30.september skal Skattetaten ha fått finansopplysninger fra 50 land, da bør de som har skjulte verdier skynde seg å søke om frivilling retting for å unngå straff.  

- Ett av vilkårene for frivillig retting er at du har gitt opplysningene til Skatteetaten på eget iniativ. Det kan ikke være som følge av kontrolltiltak som enten er eller vil bli satt i verk, eller at vi har fått opplysninger fra andre. Det er derfor viktig at du melder fra dersom du har skjulte verdier, sier Rune Langsø Johansen, fungerende regionsdirektør i Skatt Midt-Norge. 

Før måtte Skatteetaten ha en konkret sak for å be andre land om finansielle opplysninger, men nytt i år er at de begynner med automatisk utveksling av informasjon melder Skatt Midt-Norge i en pressemelding. 

Det vil si at Skatteeaten vil få finansielle opplysninger fra 50 land om personer som er skattepliktige i Norge. For å unngå tilleggsskatt eller annen straff må du derfor søke om frivillig retting, altså selv gå til Skatteetaten og melde inn tidligere uoppgitt inntekt og formue innen 30.september. 

Skatteetaten melder at det er viktig å tenke på at hvis du er skattepliktig i Norge skal all din inntekt og formue beskattes i Norge, også det du eier eller tjener i andre land. Norges internasjonale skatteavtaler sørger for at du ikke blir dobbeltskattet.