–  Singapore er ikke noe skatteparadis

Skattesvindel sak 2

Foto: Arkiv

Mannen fra Søre Sunnmøre og hans forsvarer Max Henrik Jespersen, forklarte at mannen har gjort alt han kan for å få ting rett. Aktor mener bevisene taler i motsatt retning.

I andre dagen av rettssaken der en mann i 60 årene er tiltalt for grov skatteunndragelse ble bevis gjennomgått og saken sluttført. Partene var sterkt uenig i om tiltalte hadde latt være å informere om formuen sin med vilje.

– Når han kom hjem til Norge i 2011 tok han kontakt med skattemyndighetene med en gang, sier forsvarer Max Henrik Jespersen.

– Jeg spurte skattemyndighetene hva jeg skulle gjøre når jeg nå flyttet tilbake. De henviste meg videre til mitt lokale Nav-kontor som igjen sendte meg til Navs seksjon for utenlandske saker.

Les mer: http://www.nernett.no/artikler/erkjenner-ikke-straffskyld

 

Aktor Hilde Haugen
Aktor Hilde Haugen.

1 år i fengsel og 100 000 i bot

Aktor var bestemt på at i denne saken er det snakk om grovt skattesvik. Det er en grov forbrytelse som har foregått over en lengre periode. Hun la frem et ønske om at tiltalte skulle straffes med ett år i fengsel og 100 000 kroner i bot.

– Jeg forstår at saken kan ha vært til belastning for han og hans familie, men siden denne saken er så omfattende og alvorlig så kan ikke tidsaspektet brukes som en formildende årsak i denne saken, sier aktor.

Forsvarer Max Henrik Jespersen
Forsvarer Max Henrik Jespersen.

Sterkt uenig

Forsvareren til mannen fra Søre Sunnmøre er klar på at hans klient ikke har prøvd å skjule noe.

– Tiltalte lagde et aksjeselskap for å hente hjem penger. Dette for at alt skulle være åpent og synlig, fortalte aktor.

– Mannen lot formuen sin stå i utlandet selv om han var klar på at han i 2011 hadde flyttet til Norge. Han visste også om at han var skattepliktig for han oppførte jo sin formue i Norge på ca 6 millioner. Han oppførte altså 35% av formuen sin. Det står ikke som troende at han ikke skulle ha oppført hele formuen sin, sier aktor i sitt avsluttende innlegg.

 

Dommen kommer tirsdag den 18. september.