Skoler og læreutdanningen har fått felles mål

Grunnskoleutdanningen ved Høgskulen i Volda skal få et tettere samarbeid med skolene, Øyra og Velle. Målet er bedre skole og
bedre lærerutdanning. 

Høgskulen i Volda (HVO), Ørsta- og Volda kommune har signert en avtale om samarbeid mellom lærerutdanningsskoler. Det er en utvidelse av den ordinære avtalen om praksisopplæring og en del av den nasjonale strategien Læreutdanning 2025.

̶  Målet med samarbeidet er å utvikle kvalitet og samarbeid i lærerutdanninga,  sier prosjektkoordinator Kari Leikanger Buset til hivolda.no.

Gjennom nye former for samarbeid skal lærere, skoleledere, forskere og høgskulelærere for lærerutdanning sine samarbeidformer endres. 

̶ Noen av målene er å styrke elevene sin motivasjon og læring, i tillegg til å få mer profesjonsfag, praksis og disiplinfag inn i lærerutdanningen. Det skriver høgskulen sin nettside.  

Når ble det signert
Hva er nytt i dette samarbeidet?
Velle skule Øyra skule Hva går samarbeidet ut på?
Mål for 2025?
Hva gjør dere nå?

Kari Leikanger Buset

+4770075488