– Det er ikkje trygt for dei små å gå her

Skoleveien Bratteberg skule

BILKAOS: Det blir kaotisk på parkeringsplassen når foreldre kjører barna i stedet for å la de gå til skolen. FOTO Henrik Røyne

Nesten syv år etter første sak om den utrygge trafikksituasjonen på Bratteberg skule ble publisert, er det fortsatt like farlig for barna å gå til skolen.

«Henting og bringing av elevar til Bratteberg skule skaper farlege situasjoner daglig. Vi meiner det er flaks som gjer at vi ikkje har hatt ulykker her.»

Dette skriver Janne Dalebø fra Heltne/Bratteberg grendalag i et varslingsbrev til kommunen i 2011. Brevet hadde også forslag til løsninger som ville gjøre trafikksituasjonen tryggere, men ingen av disse tiltakene har blitt gjennomført i løpet av de siste syv årene. I mellomtiden har det vært flere episoder hvor elever har blitt påkjørt, sier rektor Norunn Velsvik. Foreldrene er stadig mer bekymret for at det skal skje mer alvorlige ulykker. 

Kaotisk

Den 1. Februar i år sendte skolen inn et nytt varsel til kommunen, uten å ha fått noe svar. Timingen er neppe tilfeldig. Om vinteren er dårlig belysning og glatte veier en ekstra utfordring, spesielt om morgenen. Det er parkeringsplassen på nedsiden av skolen som mottar flest klager fra foreldrene. Veien er smal, med få parkeringsplasser og lite plass for å snu eller rygge bilen. Dette skaper et kaos når alle de 210 elevene og 35 tilsette skal komme seg på skolen samtidig. Foreldre ratter febrilsk rundt på den smale plassen i håp om å finne et sted å snu eller parkere, mens barn på vei til skolen passerer foran og bak. 

Skolebarne kan fort komme i trafikkfarlige situasjoner her på parkeringsplassen fremfor Bratteberg skule, med lite plass og oversikt. FOTO: Henrik Røyne

Utrygt

«Trafikksituasjonen rundt skulen har vore tema med jevne mellomrom, og det har vore gitt tydelege signal om svært kritikkverdige forhold. No må det skje noko, før det skjer ei alvorleg ulykke!»

Rektor Norunn Velsvik skriver dette i det nye klagebrevet. Innholdet i brevet er relativt likt det som ble sendt inn i 2011. Trafikktrygghet har alltid hatt sin plass på agendaen ved Bratteberg skule, men etter det siste FAU-møtet i november har temaet blusset opp på nytt. Både Velsvik og FAU-leder Christel Aam trekker frem ikke bare parkeringen på nedsiden, men også flere områder på veiene rundt skolen som burde utbedres. Flere overgangsfelt og bedre skilting er gjengangere i foreldrenes ønsker. 

Krever handling 

Velsvik sier hun ikke kan sørge for barnas sikkerhet slik trafikksituasjonen er på Bratteberg skule for øyeblikket.

– Det er ikke trygt for de små å gå her. De små ungene evner ikke oversikt over trafikkbildet. De har ikke forutsetningene til det, sier rektoren. Hun vet om minst to tilfeller der biler har kjørt på skoleelever. Under en omvisning rundt Bratteberg nevner hun flere ting som ville gjort situasjonen tryggere. Det første er å bygge ut plassen ved innkjørselen, slik at det å kjøre og hente barna ved skolen blir enklere. Norunn trekker frem at flere barneskoler praktiserer en såkalt ‘hjertesone’, hvor det kun er enkelte kjøretøy som kan bevege seg inn foran skolen, og sier at noe lignende kunne fungert på Bratteberg. Da må det derimot først bli mulig å droppe av barna andre steder.

Norunn Velsvik er rektor ved Bratteberg skule. FOTO: Henrik Røyne

Kjøre-paradokset

Trafikksituasjonen ville nok vært bedre dersom flere foreldre lot barna sine enten gå eller sykle til skolen. Velsvik har likevel forståelse for at mange i stedet velger å kjøre.

– Vi oppfordrer selvfølgelig å la ungene gå og sykle til skolen, men her er det jo ikke trygge trafikkforhold rundt skolen heller, så jeg forstår foreldrene. Det blir et paradoks. De vil at ungene skal være trygge, men når det er så mange som kjører så blir det utrygt her, sier hun.

Foreldrene står samlet

Christel Olsen Aam har kun vært FAU-leder ved Bratteberg skule i et par måneder, men det ble raskt klart for henne at trafikksikkerhet er en av skolens største kampsaker. Hun er glad for at mange av foreldrene engasjerer seg.

– Det har vore flere sånne nesten-ulykker, så det er veldig uheldig at det ikke har blitt gjort noe med før. Foreldrene sier at de er bekymret for at det plutselig skal skje et uhell en dag. Det er trange veier som er veldig uoversiktlige, legger Christel til. ​
 

​Bratteberg skule har over 200 elever. FOTO: Henrik Røyne

Plan for trafikk-trygging er ikke ferdig

Per dags dato har ikke Volda kommune en såkalt ‘kommunedelplan for trafikk-trygging’. Dette er en av de viktigste stegene en kommune kan gjøre mot å skape en mer trafikksikker hverdag. En slik plan er blant annet nødvendig for å søke om statlige midler for å gjennomføre sikkerhetstiltak på veiene. I tillegg er det en god måte å kartlegge hva slags lokale utfordringer som finnes. Per Heltne er planlegger i utviklingsavdelingen ved Volda kommune, og sier at mangel på tid og ressurser har gjort at planen ikke har blitt ferdig i tide.

– Vi skal nå hjelpe med å få planen gjennomført, forhåpentligvis i løpet av våren, sier Heltne. Han understreker at hensynet til Bratteberg skule definitivt er en del av planprosessen. Skoleveier er det viktigste i forhold til å sikre fotgjengere, og det er de yngste trafikantene som trenger mest sikring. Så det er et høyst prioritert, og det har det vært i lang tid, legger han til. 

Se hvordan skoleveiene i ditt område er her.

Henrik Hokaasen Røyne

Henrik Hokaasen Røyne

Les flere artikler fra Henrik Hokaasen Røyne.

Studerer journalistikk ved Høgskulen i Volda