Skredfare i Møre og Romsdal 

Varsom. no melder fredag kl. 15.39 at det er fare for skred i deler av Møre og Romsdal. De ber også folk om å unngå terrengfeller og store bratte heng til nysnøen har stabilisert seg. Vær også forsiktig i leområder som har samlet mye snø. 

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.