Regn øker farenivået for skred

MYE REGN: Det er større skredfare med mer nedbør. Nå er farenivået på Sunnmøre blitt gult. Foto: pixabay

MYE REGN: Det er større skredfare med mer nedbør. Nå er farenivået på Sunnmøre blitt gult. Foto: pixabay

I følge de nye farevarslingene er Sunnmøre på gult nivå. Det betyr at det kan rase ut skred på grunn av de kraftige regnbygene. 

Varsom.no har hevet farenivået for jordskred på Vestlandet, og torsdag ble Sunnmøre tatt med i varselet. Det er meldt kraftige regnbyger, og det vil regne opp til 70 mm torsdag. Dette øker risikoen for skred. 

 – Det er meldt såpass mye nedbør at det kan oppstå små jordskred lokalt, konstaterer Solveig Kosberg, jordskredvarsler ved Varsom.no. 

OBS-varsel finnes ikke lenger

1. mai 2018 begynte Meterologisk Institutt (MET) med et nytt system om skal gjøre det enklere å forstå hvor stor fare det vil være når det kommer uvær. På Yr.no, både nettsiden og Yr-appen vil en se at farenivåene er delt inn i fargene gul oransje eller rød. 

Sunnmøre er nå på gult nivå, som betyr at situasjonen er moderat farlig. Dette nivået het tidligere OBS-varselet. Gult nivå er det vanligste farenivået i landet. 

 – Fargedelingen er en internasjonal standard som også er innført i Norge. Det har vært brukt i Europa i flere år, og nå har vi det her også, forteller Gjermund Haugen, prosjektleder ved det nye farevarselet ved Meterologisk Institutt. 

Skal bli enklere å forstå 

Meterologisk Institutt (MET) samarbeider med Norges energi- og vassdragdirektorat (NVE), og derfor er det samme fargesystem når det gjelder varsel om jordskred og flom. I tillegg er det koordinert på et internasjonalt og et europeisk nivå. 

 – Vi håper at man gradvis vil gå over til å bruke farge og gradering. Vi har hatt en slags tredeling tidligere, og det er mange vant med, særlig beredskapene. Nå vil fargene i tillegg ha illustrasjoner, og vi forklarer også konsekvensene av fargevarslene. Det vil gjøre dem lettere å oppfatte, forklarer Haugen. 

Ta nødvendige forhåndsregler

Bratte skråninger, og bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt for skred på Sunnmøre, i følge Varsom.no. 

De råder til rensing av dreneringsveier, og stikkrenner anbefales slik at vannet renner unna. 

– Det er ikke så mye man kan gjøre selv, men hvis man har en gård for eksempel, så kan man med en stikkrenner sørge for at vannet ikke hoper seg opp, sier Kosberg. 

Hun sier at det likevel ikke er stor sjanse for større skader. 

– Det regner såpass mye veldig ofte, så dette er ikke et alvorlig varsel i det hele tatt. Gult varsel er det laveste av varslingsnivåene, sier Kosberg.