Søre får fortsette som egen politienhet

Søre får fortsette som egen politienhet

Får fortsette som før: Lensmann i Ørsta/Volda Guttorm Hagen og politienheten på Søre Sunnmøre. Foto: Bjørn Wahl

Søre Sunnmøre får fortsette som egen politienhet, det har Justis- og beredskapsdepartementet bestemt.

Dermed får politiet på Sunnmøre fortsette slik som før, delt inn i to enheter, Nordre og Søre, melder smp.no

De fire enhetene blir da seende slik ut:

  • Nordre Sunnmøre
  • Søre Sunnmøre
  • Romsdal
  • Nordmøre

Uenighet

Etter at Møre og Romsdal har blitt bestemt samlet til ett politidistrikt som følge av Nærpolitireformen, har det vært uenighet om hvordan det nye distriktet skal struktureres. En arbeidsgruppe, støttet av Politiets Fellesforbund og Politijuristene, mente at det burde deles inn i to enheter, Sunnmøre og Nordmøre og Romsdal, mens politimesteren, Parat, Norsk tjenestemannslag, Norges Politilederlag og Norges ingeniør- og teknologiorganisasjon mente at det fortsatt burde være fire. 

Partene kom ikke til enighet, selv etter flere møter og drøftinger. Justisdepartementet har derfor bestemt at det vil bli fire enheter.

Nærnett

Les flere artikler fra Nærnett.