–Tror ikke vi får fortsette med så liten domstol som vi har i dag

Søre Sunnmøre Tingrett

(Foto: Møre Nytt)

Søre Sunnmøre Tingrett kan bli foreslått nedlagt når domstolkommisjonen kommer med sin vurdering tirsdag 1. oktober.

– Vi håper jo selvfølgelig at vi får beholde domstolen i Volda. Ikke så mye for oss selv, men først og fremst for brukerne.

Det forteller sorenskriver i Søre Sunnmøre tingrett, Elisabeth Wiik. 

Sentralisering av mindre domstoler

Hun tror ikke innstillingen til kommisjonen vil bli at tingretten får fortsette i størrelsen den har i dag.

Søre Sunnmøre tingrett har i dag 3 dømmende årsverk. Inntrykket er at kommisjonen vil sette et minimum på 8-10 dømmende årsverk, forteller hun. 

Et av argumentene for å legge ned mindre domstoler er å skape større faglige miljø. Det økonomiske aspektet er et annet. 

– Det med fagmiljø tenker jeg ikke har så veldig stor betydning, det er ikke nødvendig å sitte på samme sted for å ha en faglig diskusjon om jus, sier Wiik. 

Tror ikke sentralisering vil føre til innsparing

SKJEBNEDAG: Tirsdag vil domstolkommisjonen presentere sin konklusjon.  Foto: Arkiv

I mandatet til domstolkommisjonen står det at "Selv med et godt utgangspunkt står norsk økonomi overfor betydelige utfordringer. Det krever kloke veivalg. Fellesskapets ressurser må utnyttes best mulig og effektiviteten i offentlig sektor må bedres."

Videre står det "i Norge i dag er det 63 alminnelige førsteinstansdomstoler, der mer enn en tredjedel er bemannet med to eller tre dømmende årsverk. Nesten halvparten med ett eller to dømmende årsverk. Det er et behov for endringer i denne domstolstrukturen."

– Når det gjelder økonomi kan jeg nevne at husleien i byene er vesentleg høyere enn i Volda. I dag betaler vi i året det de betaler på to måneder i Ålesund for eksempel. Det er neppe mye å spare på sentralisering på grunn av kostnader med nye tinghus, økte kostnader for staten på grunn av økt reiseveg for vitne og aktørar. 

Søre Sunnmøre tingrett omfatter i dag de fem kommunene Volda, Ørsta, Herøy, Sande og Vanylven. 

– Vi har sendt et grundig innspill til kommisjonen der vi ar ulike alternative løsninger for tingretten vår. Det beste for brukerne våre hadde vært å utvide rettskretsen til flere kommuner.

Større avstander for brukere og ansatte

For de over 35 000 innbyggerne som Søre Sunnmøre tingrett omfatter i dag, vil sentraliseringen bety lengre reiseveg. Også for de ansatte vil en nedleggelse bety en omveltning. 

– Det er klart at med forutsetning at man skal jobbe fra åtte til fire og pendle til Ålesund så blir det 12 timers dager. Det er nok ikke mange som ønsker å være borte fra hjemmet sitt i 12 timer for å jobbe 8 timer.

Wiik synes det er bra at det settes ned en kommisjon som gjør et grundig arbeid når det skal gjøres endringer i domstolene. Men at ingen av dem som sitter i kommisjonen representerer en domstol som risikerer å bli nedlagt, mener hun ikke er optimalt. 

– Det er synd at man ikke sørger for at det er en balansert sammensatt kommisjon. Ingen fra kommisjonen har vært på besøk her. Hvis de hadde vært det kunne vi vist dem hvordan geografien er. Da kunne de fått et mer reelt bilde av situasjonen. Det er klart at å reise rundt i Norge er en vekker når man ser avstandene. 

Imponert over de ansatte

-Nå vet vi ikke hva innstillingen vil bli. Men vi er opptatte av å gjøre jobben vår som vanlig og passe på at brukerne får best mulig tjenester hos oss. Så får vi ta det som det kommer, sier Wiik. 

Hun er imponert over de ansatte som har levd med nedleggingstrusselen i mange år og som likevel gjør en innsats utover det man kan forvente og sørger for at brukerne får en best mulig opplevelse av domstolen. 

– Det synes jeg det står respekt av. 

 


 

Hva er domstolkommisjonen?

Justis- og Beredskapsdepartementet utnevnte en kommisjon i 2017 for å vurdere alle sider av domstolenes organisering. Oppgaven til kommisjonen var å levere en utredning høsten 2020. Men i fjor ble det bestemt at den delen av utredningen som går på struktur, altså hvor mange domstoler vi skal ha her i landet, skulle fremskyndes til 1. oktober 2019. 

Domstolkommisjonen består av 16 medlemmer og ledes av sorenskriver i Oslo, Yngve Svendsen.