Oppvekstsjefen: Vil ikke ha billigere SFO

FOR DYRT: Veronica Elise Roseth (25) syntes SFO er for dyrt til at det er verdt det. Uten søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO vil hun ikke benytte seg av tilbudet.

FOR DYRT: Veronica Elise Roseth (25) synes SFO er for dyrt til at det er verdt det. Uten søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO vil hun ikke benytte seg av tilbudet. 

Skolefritidsordninga er for dyr mener Veronica Elise Roseth, mor til to barn. I en vurdering som skal legges fram for kommunestyret i morgen, fraråder oppvekstsjefen i Volda kommune en ordning som skal gjøre SFO billigere.

  – Vil nok merke det på lommeboka til høsten, da skal jeg ha to barn i barnehagen, sier Roseth, som studerer grunnskolelærer på Høgskulen i Volda. Foreldre får tretti prosent rabatt på det andre barnet i barnehagen, men når Roseth sitt eldste barn starter på skolen og skal utnytte seg av SFO, mister hun rabatten. Derfor har hun ingen planer om å benytte seg av ordninga.

  – Det er for dyrt. Dessuten er det ikke et veldig faglig tilbud, så man betaler veldig mye for veldig lite, sier Roseth. Hun sier hun hadde vurdert SFO om hun fikk beholde rabatten. 

Fraråder samkjøring

I desember i fjor ba kommunestyret administrasjonen om å gi en vurdering om å innføre søskenmoderasjon mellom SFO og barnehage. Det vil si at foreldre får rabatt for barn nummer to, selv om det ene barnet går på SFO og det andre i barnehage.

I vurderinga som legges fram i kommestyretmøte på torsdag, råder oppvekstsjefen Per Ivar Kongsvik, til å ikke innføre en slik ordning. Han argumenterer med at sia kommunen allerede satser på en fleksibelt og desentralisert, men dyr skolefritidsordning, burde kommunen fritas fra å tilby en slik ordning.

  – En forbedra ordning vil gi kommunen mindre inntekter, skriver Kongsvik i vurderinga.

Videre skriver han at sia det er et mål å redusere nettkostnaden per elev i SFO, vil egenandelen øke med 15% fra 1.august i år.

– Innføring av en forbedra ordning med søskenmoderasjon vil svekke virkningen av dette tiltaket, skriver Kongsvik. Han viser til at Volda er den kommunen på Søre Sunnmøre som har de høyeste utgiftene per SFO-elev med 8888kr i året, i motsetning til Ørsta kommune som tjener 9kr per elev i året.

I tillegg skriver han at en slik ordning vil føre til flere administrative oppgaver for de kommuneansatte.

Foreslår alternativ

En ordning der søskenmoderasjonene er samkjørt er ikke helt fjernt for Kongsvik. Han foreslår et alternativ der en kun får 20% rabatt på SFO, men vil også gjelde om en har unger i barnehagen.

  – Alternativet vil trolig ikke gi noe endringer i kommunens inntekter. Formålet vil i så fall være å gi ordninga en bedre sosial profil, skriver Kongsvik.

Nærnett har ikke lyktes i å komme i kontakt med Kongsvik.

  • I Norge er det lovpålagt søskenmoderasjon i barnehagene. Det vil si at foreldre får 30% rabatt for barn nr to, og 50% rabatt for barn nr tre.
  • Volda tilbyr det tilsvarende for skolefritidsordninga (SFO), dette er frivillig.
  • I en vurdering fra kommuneadministrasjonen, fraråder de kommunen å innføre en ordning der søskenmoderasjonene samkjøres mellom SFO og barnehage.