Tomme lokaler preger Spinneriet

Spinneriet-saken

RØDE TALL: Tomme lokaler på Spinneriet suger penger ut av senteret. Foto: Bjørn Wahl

Optimisme er vendt til bekymring. Eierne av kjøpesenteret sliter med milliontap. Kontorlokaler sto tomme i halvannet år. Store butikklokaler står ubrukte i dag.

Ved siden av Nille lå Sport 1. Den er borte. Du kjører opp rulletrappa og møter en stor, tom butikk, der Euronics en gang lå. Klesbutikken ved apoteket er også forsvunnet. En gitterport er alt du ser.

En kort stund var stoffbutikken «SyGlede» innom og fikk en rimelig leie. Men i helga flyttet butikken til Snippa ved kaia. Noen malerier hang en periode bortenfor apoteket. Ikke så ille og tomt, især ikke når en tilfeldig forbipasserende satte seg ved pianoet og fylte kjøpesenteret med musikk.

I tredje etasje har 200 kvadratmeter med kontorlokaler stått tomme i nesten to år. Barnevernet og teknisk etat i Volda hadde leid disse kontorene i mer enn fire år, fram til årsskiftet 2015. Volda Sentrum AS hadde en leieinntekt på over 1,2 millioner kroner på dette leieforholdet. Da Barnevernet og teknisk etat flyttet ut, ble lokalene stående tomme. Først i september 2016 fant Volda Sentrum AS en ny leietaker, Stamina overtok og bygde kontorene om til treningsrom.

TAPER: Spinneriet satt med tap etter tomme kontorlokaler. Foto: Nicholas Noreng

Optimismen i 2015

I oktober 2015 gikk både Sport 1 og Euronics på Spinneriet konkurs. I februar 2016 stengte klesbutikken Best Fashion dørene.

I etterkant av konkursene i 2015 mente Dan Bjørneset, senterleder for Spinneriet, at det var udramatisk at tre butikker forsvant på kort tid:

– For et kjøpesenter er det naturlig at noen flytter og andre kommer. Vi har ikke hatt problem med å fylle opp ledige lokaler i Spinneriet, sa Bjørneset til Sunnmørsposten 29.oktober 2015.

Bekymring i årsmeldingen

I Volda Ullspinneri AS sin årsmelding fra 2015 blir det derimot erkjent at det så og si er umulig å få leid ut de tomme lokalene. I årsmeldingen skriver styreleder og deleier, Eiliv Halkjelsvik:

«Det har som følgje av krevjande marknadstilhøve synt seg vanskeleg å få inn nye leigetakarar. Styret arbeider intenst med å få etablert ny utleie, men det er pårekneleg at situasjonen vil vedvare ut 2016.»

Årsregnskapet til Volda Ullspinneri AS fra 2015 viser et underskudd på 1,1 millioner kroner før skatt. Tapet ble så stort til tross for at bare to av butikklokalene var tomme i årets tre siste måneder.

Regnskap for 2016 er ennå ikke revidert, og årsmeldingen er ikke klar. Men i hele 2016 sto tre butikklokaler stort sett tomme. Og det gjør de fortsatt.

Spinneriets eiere

eierskap-volda-ullspinneri

Spinneriet består av to eiendommer: Industrigata 14 og Industrigata 12. Av grunnboka går det frem at den tinglyste eieren av Industrigata 14 er Volda Sentrum AS.

Volda Sentrum AS er et datterselskap av Volda Ullspinneri AS. Ullspinneriet eier 76,45% av aksjene i Volda Sentrum AS. Den andre eieren er Sparebank 1 Søre Sunnmøre, som eier 23,55% av selskapet. Dan Helge Bjørneset er daglig leder i Volda Sentrum AS. Resultat før skatt var minus 270 000 i 2015.

Hovedeier, Volda Ullspinneri AS, hadde driftsinntekter på omlag 2,5 millioner kroner i 2015, en nedgang på 800 000 sammenlignet med 2013. Styreleder i selskapet er Eiliv Halkjelsvik. Det er dette selskapet som gikk 1,1 mill i underskudd.

Industrigata 12 er den andre delen av Spinneriet. Her eier Volda Sentrum AS cirka halvparten av bygget, nærmere bestemt alle butikklokalene og kontorlokalene i 3. etasje.

I tillegg eier Studentsamskipnaden i Volda to egne seksjoner i Industrigata 12: Rokken og kontorlokalene i 4. etasje.

Samskipnaden – en «vinner»?

– Heldigvis er det ikke vi som sliter med de tomme butikklokalene, sier Bjørnar Osnes, økonomisjef i Studentsamskipnaden i Volda.

Likevel tapte Samskipnaden store inntekter på grunn av tomme kontorlokaler i halvannet år. Først i sommer klarte de å få leiet ut til Veidekke AS, som nå leier 60% av lokalene.

– Volda er et vanskelig marked for kontorutleie, forklarer Osnes.

Samskipnaden tapte en drøy million på tomme kontorlokaler fra 2015 frem til sommeren 2016.

Etter rådhusbrannen i 2010 leide administrasjonen i Volda kommune kontorlokalene i 4. etasje av Samskipnaden. For en periode på omlag fire år kostet dette kommunen omlag tre millioner kroner.

Mener nedgangen er i ferd med å snu

Styreleder i Volda Ullspinneri AS, Eiliv Halkjelsvik, mener at næringslivet i Volda nå er på rett vei. Blant annet har de i samspill med Volda kommune og Møre og Romsdal fylkeskommune iverksatt tettstedsutvikling gjennom prosjektet “Mellom bygningane i Volda”.

“I 2016 såg ein effekten av meir lokale/regionale samfunnsutfordringar med bakgrunn i utfordringane i leverandørnæringane i olje- og gass-sektoren. Heller ikkje i Volda har ein ungått effekten av dette, mellom anna ved at det har vore utfordrande å både drive og etablere nye handelsverksemder. Men dette ser ein no er i ferd med å snu i Volda, og vi opplever sterk optimisme i handelsnæringa,” skriver Halkjelsvik til Nærnett.

Han mener også at det er avgjørende at næringslivet og det offentlige makter å spille hverandre gode i utviklingen i Volda.

“Dette vil ikkje berre gjelde Spinneriet, men er avgjerande for god utvikling av heile tettstaden, og til sjuande og sist heile samfunnsutviklinga i Volda og for Volda som studiestad”, skriver Halkjelsvik.

 

 
Bjørn Wahl

Bjørn Wahl

Les flere artikler fra Bjørn Wahl.

Journalistikkstudent ved Høgskulen i Volda 15/18.

Toini Thanem

Toini Thanem

Les flere artikler fra Toini Thanem.

Herborg Sørli

Herborg Sørli

Les flere artikler fra Herborg Sørli.

Tilsvarende score-system benyttes av banker og finansinstitusjoner i hele Norden. Analysen brukes ofte for en rask, matematisk og objektiv vurdering av spesielt mindre og mellomstore virksomheter.