Uenighet i befolkningen rundt Rotevatnet-striden

Splid om turveien rundt Rotevatnet

På den ene siden har grunneierne stått, på den andre forkjempere for kortreist friluftsliv. Det er flere meninger i lokalbefolkningen rundt den lovede turveien.

– Turveien vil ha en negativ effekt.

Greg Rotevatn, grunneier og talsmann for grunneierne langs Rotevatnet, mener at turvei langs vannet ikke er nødvendig.

– Hovedargumentet mot turveien var jo da at dette ville ha en negativ effekt på Volda-samfunnet totalt sett på bakgrunn av tap av jordbruksressurser, sier han.

Rotevatn er glad for at det ikke ble flertall for å realisere turveien.  

Mot turvei: Greg Rotevatn er talsmann for grunneierne ved Rotevatnet og ser negativt på turveien. Foto: Arkiv

– Jeg mener det var rett av KrF å stemme mot turveien da saken ble avgjort i 2018. Det var på dette tidspunktet klart at turveien ville bli mer til skade enn til gagn. Jeg vil også legge til at det er positivt at politikere snur i en sak når det ble klart at faktagrunnlaget viser at en bør gjøre nettopp det.

Han mener at prosjektet ville vært veldig kostbart, spesielt med tanke på at kommunen allerede har flere andre alternativer som turveier.

– Kommunen har ikke et reelt behov for turveien ettersom kommunen har ferdigstilt en ny kommunal vei ved Vassbotn. Der har de også har lagt til et fortau ved siden av slik at alle myke trafikanter har en god og trygg vei å bruke, sier han.

Om muligheten for at kommunen eksproprierer land, er grunneieren klar i tale.

– Det ville jo vært et ganske drastisk grep om kommunen velger det å ekspropriere grunn rundt vannet, sier Rotevatn.

Skuffelse over nedprioritering av turveien

Per Ernst Lundberg, tidligere ansatt som rådgiver i Volda kommune og nå pensjonist, har en annen formening. Han mener at turvei rundt Rotevatnet er et av de viktigste tiltakene kommunen kan gjøre for folkehelsen i Volda sentrum. 

Skuffet: Lundberg er en
forkjemper for turveien
og håper på at turveien
kommer i fremtiden.
Foto: Arkiv
​​​​

Lundberg var en av initiativtakerne bak Facebook-gruppa "Ja til turveg rundt Rotevatnet".

Lundberg er skuffet over at lokale turveier ofte blir nedprioritert.

– Problemet er at lokale turveier ofte taper kampen om kroner og areal i Norge. Dette selv om Helsedirektoratet sier at den lokale turveien er det viktigste og billigste ”idrettsanlegget”, og det som har størst potensial for å aktivisere en inaktiv befolkning, sier han.

På spørsmål om framtiden til turvei rundt Rotevatnet, er Lundberg klar.

– Jeg tror og håper at det blir turvei i framtiden. Politikerne bør skjønne at det er viktig for folk i Volda med en turvei der. Nå må en reguleringsplan på plass. Først da kan en starte forhandlinger med grunneierne om avståelse av grunn. Kommer en ikke da til enighet, er ekspropriasjon en mulighet, da dette tiltaket er av stor, samfunnsmessig betydning, mener Lundberg.

Engasjementet for lokale turmuligheter startet etter at han ga seg i jobb.

– Jeg engasjerte meg for fullt for turveien etter jeg ble pensjonist, sier han. Grunnen til at jeg engasjerer meg er ikke fordi jeg trenger veien, tvert i mot. Jeg går i fjellet og bruker nærområdet her, men folk med barnevogn, i rullestol eller folk i opptrening trenger denne type turvei.