Kaster seg inn i kampen om flere statlige arbeidsplasser

Statlige arbeidsplasser til fylket

PLAN: – Vi må tenke langsiktig, og vi må bli enige om våre fortrinn og hvilke statlige virksomheter vi skal rette oss inn mot, sier prosjektleder Oddbjørn Vassli. Foto: Møre og Romsdal fylke 

– Vi har flere attraktive byer, mener regional- og næringssjef Bergljot Landstad. 

– Møre og Romsdal har både sterke kompetansemiljø og attraktive byer, noe som gjør at vi kan ta over en større del av statsforvaltningen, sier Bergljot Landstad i en pressemelding. 

Han mener fylket har flere gode kort på hånda, når det nå skal fordeles statlige arbeidsplasser til fylkene. 

– En kartlegging viser at det finnes mange muligheter knyttet til kompetanseområder der vi er nasjonale næringsmessige tyngdepunkt, samt innenfor skredberedskap og kulturfeltet for eksempel, sier Landstad. 

Et annet argument Landstad bruker er at Møre og Romsdal mangler 4000 statlige arbeidsplasser for å være på landssnittet. Dette utgjør omtrent like mange arbeidsplasser som fylket har mistet de siste årene som følge av oljenedgangen. 

Regjeringen har lagt frem en plan for at inntil 1200 statlige arbeidsplasser skal flyttes ut av Oslo. 

– Ambisjonsniåvet til Møre og Romsdal må vi avklare i løpet av høsten, sier prosjektleder Oddbjørn Vassli. 

Fylkesutvalget skal behandle første versjon av strategien 20. november. 

Arbeidsplasser i Møre og Romsdal 

  • ​Møre og Romsdal har 126 000 arbeidsplasser. Av disse er 10 600 (8 %) i statlige virksomheter. 
  • Ålesund har flest statlige arbeidsplasser med rundt 4100. 
  • Den største statlige arbeidsgiveren i Møre og Romsdal er Helseforetaket med 6600 ansatte. Deretter følger NAV med 600 og politiet med 500 ansatte. 
  • Prosentdelen av statlige arbeidsplasser i fylket fordeler seg slik: 
  • Volda kommune: 23 % 
  • Molde: 17 %
  • Ålesund: 15 %
  • Kristiansund: - 11 %