Forslag til millionkutt på det fremlagte statsbudsjettet

Høgskulen i Volda

Johann Roppen mener statsbudsjettet bærer preg av at regjeringen er den samme. 

I regjeringens forslag til nytt statsbudsjett ble det ikke funnet plass til flere stipendiatstillinger ved Høgskulen i Volda.

– Vi er spente på hvordan det utvikler seg fremover og håper det blir gitt stipendiatstillinger gjennom stortingsbehandlingen. 

Roppen sier at Møre og Romsdal har flere politikere som er oppmerksomme på situasjonen, og han håper de vil jobbe for at høgskolen kan få flere stillinger. 

En av Roppen sine argument for å få flere stipendiatstillinger til skolen er at ni av ti av Høgskulen i Volda sine stipendiater får fast jobb etter endt periode. Mens ni av ti ved andre høgskoler og universitet havner utenfor systemet. 

Fra papir til data 

Alle høgskoler er pålagt effektiviseringskutt som skal innføres gradvis og får full effekt først fra 2019, skriver Høgskulen i Volda i en pressemelding

– Vi finregner på dette nå, men som vi så i fjor var det en del midler på statsbudsjettet som ikke ble utdelt med engang, sier rektor ved Høgskulen i Volda Johann Roppen.

– Effektiviseringskuttet handler om effektivisering og digitalisering. Det betyr at ting skal over til data i stedet for papir. 

SKUFFET: Rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, mener regjeringen fortsetter den samme tankegangen. FOTO: Arkiv

Dette kuttet vil bli gjenspeilet i deres interne budsjett. 

Selvfinansiert mediebygg

I 2020 skal et nytt mediebygg stå ferdig på høyskolen. Heller ikke dette prosjektet fikk ekstra tilskudd i statsbudsjettet for 2018. 

– Det er ikke noe problem. Dette skal vi dekke med egne midler. Vi skal få mindre leie på de andre byggene vi leier av Statsbygg, som skal være med på å finansiere dette, forklarer Roppen.