Flere tusen skiller de dyreste og billigste kommunene

Stor forskjell på kostnader på byggesøknader

FORSKJELL: Kommunen på Søre Sunnmøre tar forskjellige priser for å behandle byggesøknader. Kommunene har ikke lov til å berike seg på tillegget Faksimile: Kartverket 

Forbrukerrådet har gått gjennom hvor mye kommuner fakturerer for å behandle byggesøknader. På Søre Sunnmøre er Hareid dyrest. 

Statistisk sentralbyrå samler årlig inn en oversikt over gebyrer kommuner tar for å behandle byggesøknader. I en pressemelding viser Forbrukerrådet til at forskjellen på gebyret er stor fra kommune til kommune. 

På Søre Sunnmøre skiller det flere tusen mellom kommunene. 

Hele 15.000,-

VARIASJON: Prisene kommunene tar for byggesøknader er store. Foto: Ole Walter Jacobsen

Billigst er Vanylven som tar 6.500 kroner for en byggesøknad. Hareid tar 15.000 kroner. Nasjonalt spriker prisen på gebyret stort. 

– Skal du bygge en enebolig på 200 kvadratmeter i Nittedal, må du ut med 60 000 kroner bare for å søke om det, sier Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet, i en pressemelding. 

Bare dekke kostnadene

Både pris og tid kommunen bruker på å behandle søknadene varierer stort. I 2014 kom nye retningslinjer for hvordan kommunene skal beregne hva tjenesten skal koste. 

– Å bygge svir godt nok i lommeboken som det er. Kommunen skal ikke berike seg på deg i tillegg. De har rett og slett ikke lov til å ta mer enn at det akkurat dekker kostnadene ved saksbehandlingen. Når det er et så store forskjeller mellom kommunene, lurer Forbrukerrådet på om de dyreste likevel henter ut en gevinst, sier Vie i pressemeldingen. 

Forskjellig tid registrert

Tiden kommunene bruker på å behandle byggesøknader spriker fra 44 timer i Røyken, til 18 timer på Sandnes. 

– Kommunene må se til at gebyrene kun dekker faktiske kostnader – det er det eneste de har krav på. Dette må bli rettet opp til neste gang vi sjekker. Og kommunalminister Jan Tore Sanner har et ansvar for at det skjer, påpeker Anne Kristin Vie, fagdirektør i Forbrukerrådet i pressemeldingen.

Bastian Lunde Hvitmyhr

Bastian Lunde Hvitmyhr

Les flere artikler fra Bastian Lunde Hvitmyhr.

Journalistikkstudent ved Høgskulen i Volda