- Det er bare et spørsmål om tid

Storflommen vil komme

HELTNEELVA 20. JANUAR 2017: Ved kulvert ca.70 m nedenfor Uravegen

Stigende temperaturer og kraftigere nedbørsmengder gjør at Volda kommune nå ser seg nødt til å bruke nærmere 15 millioner kroner på flomforebyggende tiltak. 

Terje Sunde, prosjektleder for flomforebyggingsprosjektet i Volda kommune, ønsker at Volda skal være tidlig på ballen med forebyggende tiltak. 

– Vi vet at det vil komme en større flom. Det er bare et spørsmål om tid, sier Sunde og forteller videre at det har vært nære på flere ganger. 

Volda kommune har kartlagt sentrum i forbindelse med flom, da kapasiteten til dagens elveløp ikke er tilpasset klimaendringene. Dette kan føre til økt fare for skade på privat og offentlig eiendom. Næravisa lurte på hvor mye kunnskap lokalbefolkningen har på dette området, og tok derfor til Voldas gater for å finne svaret. 

– Ikke vært flom på 50 år
Tre eldre damer nyter hver sin kaffe i solveggen nede ved ferjekaia. Det prates om stort og smått, før vi spør hva de vet om flomfare og flomforebygging i Volda. 

– Det er ikke noe flom i Volda, og det har det heller ikke vært på de 50 årene jeg har bodd her, svarer den ene damen. 

– Det eneste vannet vi har her er i springen, svarer den andre kjapt. 

Etter å ha spurt både fem og ti på gata, er det svært få som ser ut til å vite noe særlig om flomfaren og hvilke tiltak kommunen har iverksatt for å hindre store skader ved flom. Det er bare én person som ser ut til å ha noe kunnskap om hva kommunen har gjort.

   – Det er vel gjort noen forbedringer ved noen elveløp, slik at blant annet rørene ikke skal gå tette og sprenge, forteller Bjørn Gjerseth ved Naustet Grill. 

Vil legge til rette for større vannmengder
Det koster å planlegge og forebygge flom i Volda sentrum.    
Prisen er beregnet til 28,5 millioner kroner. Kommunen har fått muntlig tilbakemelding på at Norges vassdrag- og energidirektorat vil dekke omkring halvparten av kostnadene. 

Det skal iverksettes tiltak ved Heltneelva, Gjølelva og Orgylelva. Her blir det lagt inn kulverter og tunneller i elveløpene for å legge til rette for større vannmengder. En kulvert er en nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann. 

Multiconsult har foreslått å opprette en kanal som vil overføre større vannmengder fra Orgylelva til Heltneelva. Det betyr at det ikke vil være behov for noen endring i kulvertene som allerede er i Orgylelva fra før. Dette vil gi lavere kostnader enn å endre på mange kompliserte kulverter under bebygde områder.

– Kan gå tom for byggeareal
Cato Aall, klimaforsker og professor ved Høgskulen på Vestlandet avdeling Sogndal, mener at vi som enkeltmennesker og som samfunn må bli flinkere til å tilpasse oss. Med tanke på de klimautfordringene Vestlandet står ovenfor, presiserer Aall at det er viktig at kommunene tenker langsiktig. 
Dette gjelder spørsmålet om hvilke områder det er trygt å bygge nye boliger. 

– Det er fare for at vi i nærliggende fremtid kanskje vil gå tom for byggeareal, dersom vi ikke setter fokus på problemet, sier Aall. 

Han forteller videre at vi kanskje må se bort fra drømmen om stort hus og stor hage, og heller bygge i høyden.Til Aalls uttalelse svarer Heidi Istad for Volda kommune at de ikke er bekymret for å gå tom for byggeareal. 

 – Volda kommune er klar over hvilke områder som er utsatt, og dersom folk ønsker å bygge her må det foretas en grundigere vurdering. sier hun.