Hvorfor streiker ungdom i dag?

Ungdom møtte ikke på skolen i dag

I dag streiker ungdom i hele landet for klimasaken. De møtte ikke opp på skolen i håp om at politikerne vil bli mer bevisst på klimautfordringene. 

Nærsynet har sett på hvordan «ungdomsopprøret» for klima startet.