Ørsta kommune vil ikke betale halv million for strømkabel

Nei til strømkabel med høy prislapp

Sjøkabelen som er planlagt til Raudøya får ikke Ørsta kommunes støtte i førsteomgang melder Møre-Nytt. Behovet for en ny strømtilførsel på Raudøya har meldt seg etter at det gamle anlegget har kollapset. Ørsta kommune har blant annet benyttet Raudøya til å ha tilpasset opplegg for ungdomsskoleelever.  

Vi ser ikke at kommunen sitt behov for strøm kan forsvare et anleggsbidrag på den størrelsen det her er snakk om, sier kommunens miljøvernrådgiver i et svar til Norges vassdrags- og energidirektorat.