Stryk til StudiebygdA

Illustrasjon: Magnus Ruud

Illustrasjon: Magnus Ruud

Prosjektet StudiebygdA skulle sette Volda på kartet som “Norges beste studiebygd”, sikre tilflyttere og skape et bedre samarbeid mellom de store lokale aktørene. Prosjektet har kostet kommunen millioner.

Inspirert av Studieby1-prosjektet i Trondheim, la tidligere Volda-student Jonas Østvik frem et forslag: hva om Volda prøver det samme? Målet var å gjøre Volda til den mest foretrukne studiebygda i Norge.

Med skyhøye forventninger og i en euforisk sinnsstemning ble StudiebygdA satt i gang i 2010. Forslaget ble tatt godt imot av kommunen, som foreslo å slå idéen sammen med bolyst, en politisk satsning for å få flere til å bosette seg i Volda.

Todelt prosjekt

Allerede tidlig på året i 2011 la daværende parter, Studenttinget i Volda, Høgskulen i Volda, Studentsamskipnaden og Volda kommune grunnlag for en søknad til Kommunal- og Regionaldepartementet om prosjektmidler. Kommunen stilte seg her som formelt ansvarlig søker.

StudiebygdA er en forlengelse av Volda kommune sitt nesten en million kroner dyre forprosjekt, som fikk tildelt 200.000 kroner i bolystmidler i 2011.

StudiebygdA-prosjektet var todelt. På den ene siden skulle det få studenter til å velge den lille plassen på Søre Sunnmøre fremfor andre studiesteder. På den andre siden skulle prosjektet styrke regionen sin ”bærekraft”, som det så fint heter i en rapport etter forprosjektet, som kommunen sendte Det Kongelige Kommunal- og Regionaldepartement i 2012.

Det mest konkrete finnes ikke  

I mars 2012 ble det søkt om penger til hovedprosjektet med representanter for næringslivet og det frivillige Volda som partnere. I juli samme året kom hovedprosjektmidlene, 2.542.000 kroner fra staten. Penger som blant annet er gått til å opprette nettsiden Studiebygda.no, en nettside som opprinnelig skulle ha funksjon som en informasjonsportal for Voldas innbyggere. Portalen skulle fungere som et torg for Volda, ved å tilby en kalenderfunksjon kalt “kva skjer?”, kart over viktige steder i kommunen kalt “stadar” og en oversikt over arbeidsliv og karrieremuligheter.

Skjermdump StudiebygdA
404, NOT FOUND: Nettsiden som skulle fungere som et torg for Voldas innbyggere og studenter, er i dag kun et interaktivt kart med minimalt innhold, driftet av Høgskulen i Volda. (Skjermdump 28.03.17)

– Aktivitetene skal videreføres uten videre prosjektmidler etter at prosjektet er avsluttet, står det i et dokument der Kommunal- og Regionaldepartementet er avsender. Om disse aktivitetene innebærer drift av prosjektets nettside, kan man fastslå at StudiebygdA ikke har innfridd på kravet til departementet.

Studiebygda.no den dag i dag består av et interaktivt kart, der man kan bli litt klokere på hva slags utdanninger Høgskulen i Volda tilbyr - i det minste noen av dem. Domenet eksisterer dermed fremdeles, men uten den tiltenkte funksjonen kommunen betalte 30.000 for årlig, i flere år, og som har kostet en halv million til sammen. Nettsiden var den mest håndfaste bestillingen i prosjektet.

– Personlig må jeg si at det er litt trist at vi har brukt så mye penger på noe som ikke var liv laget, sier Ragne Ørstavik Sørheim, tidligere prosjektleder i StudiebygdA, om nettsiden.

Heller ikke hjernen bak å få prosjektet til Volda virker særlig fornøyd. I en melding skriver Jonas Østvik at inntrykket hans er at StudiebygdA ble et dårlig PR-prosjekt.

Rapporten som aldri ble laget

Det ble i forprosjektet foretatt en analyse som skulle kartlegge hvilke områder det burde satses på i prosjektet, samt at den ville finne ut om elever ved både videregående skole og Høgskulen kunne tenke seg å bli boende i Volda etter endt utdanning. Analysefirmaet Sentio Research ble headhuntet for å ta seg av denne kartleggingen. Det ble også avtalt at en tilsvarende rapport skulle bli laget etter prosjektet ble avsluttet i 2014 og rapporten skulle komme i 2016. Rapporten er enda ikke laget.

Det er snart ett år siden denne rapporten skulle vært laget. Per dags dato er det vanskelig å si om prosjektet har hatt noen effekt. Prorektor ved Høgskulen, Jens Standal Groven, hevder rapporten ikke er laget grunnet ombemanninger hos analysefirmaet. En kort telefonsamtale til firmaet viser at dette ikke er grunnen. Sentio forteller at de “skal prøve å få til noe i løpet av våren 2017” og at utsettelsen skyldes endringen i prosjektgruppen i Volda.

Prosjektlederen for StudiebygdA, Ragne Ørstavik Sørheim, er klar og tydelig når vi spør om det kan bevises om prosjektet har fungert, uten rapporten.

– Nei, hvis den (sluttrapporten fra Sentio, journ. anm.) ikke er gjort på samme måte, så kan vi ikke si det.

Partnerskap til millioner

Nettsiden som ikke finnes lenger, var lenge ansett som det viktigste i prosjektet. I dag prates det høyest om partnerskapet. Ordfører Jørgen Amdam, prorektor Jens Standal Groven og prosjektleder Ragne Ørstavik Sørheim trekker det frem som det viktigste som har kommet ut av prosjektet. Partnerskapet det refereres til, består i dag av representanter fra det lokale næringslivet, kommunen og utdanningsinstitusjonene med prorektor Jens Standal Groven som representant for Høgskulen.

Ifølge partnerskapsavtalen står det at det skal holdes tre møter i året, men Amdam forteller at de i realiteten møtes minst en gang i måneden, dette er på grunn av samarbeid rundt planleggingen av nytt mediehus og den nye idrettshallen Volda Campus Arena.

Å argumentere mot et partnerskap innenfor kommunegrensen som inkluderer både næringsliv og utdanning er vanskelig, men kunne en ikke egentlig fått til dette partnerskapet uten å bruke flere millioner offentlige kroner? Disse pengene kunne blant annet blitt brukt til å styrke allerede eksisterende tilbud.

– Hvis vi ikke har gode tilbud til studentene våre, så får vi heller ikke studenter, konkluderer ordfører Jørgen Amdam.

Amdam forsøkte å skifte tema ved å hause opp idéen rundt det nye mediebygget. Prislappen er opp mot 300 millioner kroner, og Amdam hevder at uten det samarbeidet Høgskulen og kommunen har fått til, ville det neppe vært samarbeid om felles kinosal i mediebygget, blant annet. Amdam sier at det er penger å spare på slike “synergieffekter”, altså at de nye samarbeidene gir bedre resultater, enn om det ikke hadde vært noe partnerskap, og man heller hadde valgt å hatt flere, ulike møtearenaer og gjorde ting hver for seg.

Rapporten er ikke laget, den informative informasjonsportalen studiebygda.no finnes ikke lenger og det eneste som står igjen av prosjektet som skulle gjøre Volda til Norges beste studiebygd, er et partnerskap. Et veldig dyrt partnerskap.  

“Volda har mye å lære av andre studentbyer hvis målet er å kreditere seg en A.” Marianne Cecilie Huseby, daværende vaktsjef i en kommentar, Næravisa, 8. april 2011.

 

Pengene som er blitt brukt:

Forprosjekt: 2011 - 2012

Totalkostnad: 911.469

Hovedprosjekt: 2012 – 2014

Direkte kostnader: 2.616.922

Kommunens egeninnsats: 1.482.000

Total prosjektramme: 4.098.922

Total:

Sluttsum for hele prosjektet: 5.010.391(eks. 30.000 kroner pr. år til drift av nettside)

Det er heller ikke regnet med sluttrapport som i følge budsjettet ville kostet 115.000 eks. mva. (143.750 inkl. mva.)

Hvem er partnerskapet?

Høgskulen i Volda, Studentsamskipnaden, Volda kommune, Sunnmøre kulturnæringshage, Studenttinget i Volda, Volda Næringsforum, Volda Frivillig-sentral og Møre og Romsdal fylkeskommune.