STIV bryter sine egne vedtekter

STIV-kontoret

Foto: Øyvind H. Lønberg 

Ved å stille til valg som studentrepresentanter i høgskulestyret bryter Karoline Strand og Marie Havnsund fra arbeidsutvalget med studenttingets egne vedtekter. – En tabbe, sier Strand. 

Den 29. mars ble det avgjort at Studenttinget i Volda (STIV)
skulle endre vedtektene sine, slik at det ble mulig for avtroppende medlemmer i arbeidsutvalget å stille til valg som studentrepresentanter i høgskulestyret. 
Den 28. mars gikk nominasjonsfristen til høgskulestyret ut, og både Strand og Havnsund var nominert før dette. STIV har altså ikke bare hatt en hasteendring av vedtektene sine, de har brutt dem. Det er de mer enn klar over selv.  

Vedtekten som ble brutt (§5,1 c) lyder slik:

Medlemmene i arbeidsutvalget kan ikke stille til valg eller inneha verv i høgskulestyret. Føresegnene er likevel ikke til hinder for at et avtroppende medlem kan stille til valg, forutsatt at medlemmet i arbeidsutvalget vil fratre sitt verv før ny periode for høgskulestyret tar til.

Teksten som er markert i kursiv, ble lagt til ved vedtektsendringen 29. mars. 

Sakslister og protokoller

Når Nærnetts journalist kommer inn på kontoret til STIV møter han en smilende leder som sitter og hører på musikk. Vi slår oss ned i sofaen, og spør om hun gleder seg til valget, og det gjør hun.

Karoline Strand - Pressfoto HiVolda (2015)

Om det er en sjanse for at hun vinner? Det er usikkert, men det er lov å håpe, sier hun. Når vi går inn på hennes rolle som leder i arbeidsutvalget og vedtektene til STIV, blir stemningen en litt annen. Hun spør om vi ikke kan slå av opptakeren. Det gjør vi ikke. Hun spør om det var Nærnett som ba om innsyn i protokollen og sakslista fra møtet den 29. mars, det var det.

Hun forsøker å bortforklare det med at alle sakslistene og protokollene uansett ligger ute på nettsidene deres. Langt fra alle gjør det, og i hvert fall ikke de fra møtet 29. mars. Det var derfor vi ba om innsyn og det er derfor vi satt der og pratet med henne. 

– STIV må stå ansvarlig for sine egne vedtekter, sier Andersen. 

Uenighet om reglene

Strand forteller at reglene til valgstyret trumfer vedtektene til STIV og derfor gjør det mulig for henne å stille til valg. Leder i valgstyret, Mona Cesilie Andersen, avkrefter dette og sier at deres retningslinjer og STIVS retningslinjer er to forskjellige. Valgstyret kan ikke ta ansvar for STIV sine vedtekter, det må STIV gjøre selv.  

– Valgstyrets oppgave er å sikre et rettferdig valg, sier Andersen.

Strand forteller at hun er helt klar over at de har brutt vedtektene til STIV, men hun mener det var en tabbe, og at hun legger seg langflat over det som har skjedd.

Strand forklarer at det går litt fort i svingene når man skal jobbe med studentpolitikk, og at vedtektsendringen var planlagt for lenge siden, men var blitt utsatt. Hun forklarer også at hun har planlagt at hun skulle ut av organisasjonen en god stund.

– Det går litt fort i svingene når man skal jobbe med studentpolitikk, forklarer Strand.

Strand har solid politisk fotfeste i Volda. Hun er ikke bare leder i arbeidsutvalget i STIV men hun er også nestleder i styret for studentsamskipnaden i Volda. Hun er usikker på om hun vil fortsette å sitte i studentsamskipnadens styre, men hevder det er uproblematisk at hun sitter både i høgskulestyret og i studentsamskipnaden. Hun vil imidlertid helt sikkert  tre av som leder i arbeidsutvalget.

Vil stille til valget

Leder i valgstyret, Mona-Cesilie Andersen, forklarer at det ikke er noe i deres forskrifter som tilsier at leder eller andre i arbeidsutvalget ikke kan stille til valg.

- Samtidig ser vi noen utfordringer med dette, da det kan tenkes at en i slike tilfeller vil ha fortrinn. Valgstyrets oppgave er å sikre et rettferdig valg, og det skal vi arbeide for at dette valget også blir, utdyper hun. 

Hvor vidt det vil bli et rettferdig valg er åpent for diskusjon, men Strand og Havnsund vil stille til valg 19. april. Det gjør også Kaisa-Laura Voor-Voort, Nikolai Hannevik Nordlid, Ole Marius Moe og Matias Ferdinand Knoph Hagen. 

Nærnett har forsøkt å få en kommentar fra leder i kontrollkomitéen, men har så langt ikke lykkes i det.